open boekTweejarig pad van studie, Nalandabodhi Nederland

Op dit moment is het tweejarige pad van studie gaande in Rotterdam en in het Oosten van het land.
In oktober 2018 zal er in Rotterdam (en wellicht elders) een nieuw tweejarig pad van studie starten, open voor iedereen in Nederland. Dat pad van studie wordt gegeven op meestal de eerste zaterdag van de maand. Het gaat in totaal om 2 keer 8 studiedagen. De bijeenkomsten worden meestal bij iemand thuis gehouden.
Op dit moment is het eerste jaar van het pad van studie  in Rotterdam afgesloten, evenals het eerst jaar van het pad van studie in het Oosten van het land. Aan die paden kunt U daarom niet meer meedoen.
Mocht U meer informatie willen over het pad van studie, mail dan naar Nalandabodhi Nederland.

De kosten van het pad van studie bedragen E 100,- per vier dagen. De kosten van het schriftelijk materiaal bedragen rond de E 20,- en E 30,- per module (inclusief map). De totale kosten voor de twee jaar bedragen daarmee ruim E 500,-.
Leden van Nalandabodhi betalen E 75,- per vier dagen voor hun deelname aan het pad van studie. Voor hun zijn de totale kosten daarmee ruim E 400,-.
De deelnamekosten zijn aftrekbaar van de belastingen omdat Nalandabodhi een erkende ANBI-instelling is. De aanschaf van het materiaal is niet aftrekbaar van de belastingen.

Het tweejarig pad van studie
Het tweejarig pad van studie bestaat uit het gedurende 8 dagen bestuderen van het Hinayana boeddhisme in het eerste jaar, en het gedurende 8 dagen bestuderen van het Mahayana boeddhisme in het tweede jaar. De teksten zijn in het Engels; de inleidingen, discussies en dergelijke in het Nederlands. Er zijn uitgebreide leeswijzers in het Nederlands beschikbaar evenals samenvattingen in het Nederlands van de moeilijkste onderdelen van de tekst. Ook de analytische meditaties die regelmatig worden aangeboden om daarmee dieper op de stof in te gaan, zijn in het Nederlands vertaald. De ervaring leert dat het Engels in het begin lastig is, maar dat het lezen na een aantal studiedagen steeds gemakkelijker gaat.

Omdat de verschillende modules een opbouw kennen, is het alleen mogelijk vervolgmodules te bestuderen als eerdere modules zijn afgerond na een reflectie. Reflecties zijn meestal onderlinge gesprekken en discussies. Soms betreft het een schriftelijke opdracht. Het is wel mogelijk om na bijvoorbeeld één module te stoppen met het pad van studie om het twee jaar daarna weer te vervolgen. Het plan is in elk geval om het pad van studie elke twee jaar in Rotterdam aan te bieden.

De deelnemers hebben een redelijke invloed op de inhouden van het pad van studie. Belangrijk is namelijk dat het pad van studie aansluit bij behoeften van de deelnemers. Natuurlijk zullen bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn in het boeddhisme, aan bod komen. Maar de diepgang, de reikwijdte en de variatie in onderwerpen zal per groep  verschillen.

Het Hinayana

Het Hinayana boeddhisme bestuderen is het bestuderen van de grondslagen van het boeddhisme. Er wordt om die reden gezegd dat ‘we het Hinayana boeddhisme nooit mogen vergeten’. De grondslagen zijn de vier edele waarheden, en de begrippen tijdelijkheid en egoloosheid. Het eerste semester gaat over de visie van het Hinayana, het tweede over het pad en het resultaat (de beoefeningen en het bereiken van de situatie die vrij is van lijden). Er zijn twee modules beschikbaar in het eerste jaar. Dat zijn HIN201 (visie) en HIN202 (pad en resultaat). Elke module neemt vier dagen.

De HIN201 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Freedom, Renunciation, and the Three Trainings
; Class 2: History, Schools, and Main Elements of the Hinayana View (Part 1): 
The Sixteen Aspects of the Four Noble Truths and the Five Skandhas
; Class 3: The Main Elements of the Hinayana View (Part 2): Skandhas, Ayatanas, and Dhatus
; Class 4: Dependent Origination (The Nidanas)
; Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Sixteen Aspects of the Four Noble Truths
; en Class 6: The Views of the Vaibhashika and Sautrantika Schools

De HIN202 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Setting Out on the Path and the Practice of Nonviolence
; Class 2: Types and Techniques of Buddhist Meditation
; Class 3: Practicum – Analytical Meditation on the Four Reminders; Class 4: The Foundations, Types, and Obstacles of Shamatha and Vipashyana
; Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Five Skandhas Not Being a Personal Self; Class 6: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 1)
; en Class 7: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 2)

Het Mahayana
De studie van egoloosheid e.d. in het Hinayana is het startpunt voor het Mahayana in het tweede jaar. In het Mahayana wordt veel aandacht besteed aan de begrippen leegte en mededogen (bodhicitta). In het Mahayana verbreedt de persoonlijke egoloosheid zich tot de diepte van sunyata, ofwel ‘leegte’; en verbreedt de vriendelijkheid zich tot de uitgestrektheid van mededogen. Het eerste halfjaar gaat over de visie van Mahayana en de bijbehorende scholen (Cittamatra en Madhyamika). Het tweede halfjaar gaat over het pad en het resultaat.

Het tweede jaar is kortgeleden vernieuwd. De nieuwe opzet bestaat uit zes modules: MAH301, The Heart of Daring (over de aanwezigheid van bodhicitta/mededogen); MAH302, Kindling the spark of awakening (over de training in mededogen); MAH303, Not even a middle (over de filosofische school Madhyamaka); MAH304, Yogachara, Mind Only, and Shentong (Over drie andere filosofische scholen); MAH305, Discovering our Buddha heart (over de aanwezigheid van boeddhanatuur in ons en over de kenmerken daarvan); MAH306, Paramitas, paths, and fruitions (over het pad van de paramitas en de bhumis. En over het resultaat van de drie kayas en de vijf wijsheden). Het is op dit moment nog niet bekend welke keuzes er uit deze zes modules gemaakt worden bij het tweede jaar van het tweejarige pad van studie.

Integratie

Het is mogelijk om naast  het tweejarige pad van studie ook deel te nemen aan het tweejarige pad van beoefening. Ze ondersteunen elkaar in sterke mate. Het tweejarige pad van beoefening wordt ook elke twee jaar in Rotterdam aangeboden.

Keuzemogelijkheden

Omslag Stralend in de wereld-2Het tweejarige pad van studie kent ook een drietal keuze-onderwerpen in het tweede jaar. De drie onderwerpen zijn mudra-space awareness, maitri-space awareness en de wijsheid van emoties. De expertise voor maitri-space-awareness en de wijsheid van emoties zijn in Nederland aanwezig (zie voor meer informatie daarover het boek ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’ van Sebo Ebbens, uitgegeven bij Asoka, Rotterdam). Mudra-space-awareness wordt zo nu en dan aangeboden met behulp van een gastdocent.