Tweejarig pad van studie, Nalandabodhi Nederland

open boekEind oktober 2018 start er in Rotterdam een nieuw tweejarig pad van studie, open voor iedereen in Nederland. De bijeenkomsten vinden plaats op de vierde zaterdag van de maand, bij iemand thuis. De data zijn in 2018: 27 oktober, 24 november en 22 december (eind eerste module HIN201). De data in het voorjaar van 2019 zijn: 23 februari, 23 maart, 20 april (i.v.m. koningsdag) en 25 mei (eind tweede module). Er komt nog ergens één dag bij. Het gaat in totaal om 8 studiedagen in het eerste jaar en 8 studiedagen in het tweede jaar. De eerste studiedag is geweest. Klik voor meer informatie over de tweede dag op tweede studiedag. Als je mee wilt doen aan dit pad van studie, dan kun je je opgeven via een formulier dat aan die tweede studiedag is toegevoegd.

Locatie: de bijeenkomsten worden gehouden bij de deelnemers thuis, in overleg. De eerste twee keer worden de bijeenkomst gehouden in Biek, Rotterdam (vlak achter CS). Daarna worden de bijeenkomsten in overleg met de deelnemers georganiseerd. Dat kan ook buiten Rotterdam zijn omdat het een landelijke cursus betreft.

Mocht je aanvullende informatie willen over het pad van studie of specifieke vragen hebben, mail dan naar Nalandabodhi Rotterdam.

Het tweejarige pad van studie
Het tweejarige pad van studie bestaat uit het gedurende 8 dagen bestuderen van het Hinayana boeddhisme in het eerste jaar, en het gedurende 8 dagen bestuderen van het Mahayana boeddhisme in het tweede jaar. De teksten zijn in het Engels; de inleidingen, discussies en dergelijke in het Nederlands. Er zijn uitgebreide leeswijzers in het Nederlands beschikbaar evenals samenvattingen in het Nederlands van de moeilijkste onderdelen van de tekst. Ook de analytische meditaties die regelmatig worden aangeboden om daarmee dieper op de stof in te gaan, zijn in het Nederlands vertaald. De ervaring leert dat het Engels in het begin lastig is, maar dat het lezen na een aantal studiedagen steeds gemakkelijker gaat.

Omdat de verschillende modules een opbouw kennen, is het alleen mogelijk vervolgmodules te bestuderen als eerdere modules na een reflectie zijn afgerond. Reflecties zijn meestal onderlinge gesprekken en discussies. Soms betreft het een schriftelijke opdracht. Het is wel mogelijk om na bijvoorbeeld één module te stoppen met het pad van studie om het twee jaar daarna weer te vervolgen. Het plan is in elk geval om het pad van studie elke twee jaar in Rotterdam aan te bieden.

De deelnemers hebben een redelijke invloed op de inhoud van het pad van studie. Belangrijk is namelijk dat het pad van studie aansluit bij behoeften van de deelnemers. Natuurlijk zullen bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn in het boeddhisme, aan bod komen. Maar de diepgang, de reikwijdte en de variatie in onderwerpen zal per groep verschillen.

Het Hinayana
Het Hinayana boeddhisme bestuderen is het bestuderen van de grondslagen van het boeddhisme. Er wordt om die reden gezegd dat we ‘het Hinayana boeddhisme nooit mogen vergeten’. De grondslagen zijn de vier edele waarheden, en de begrippen tijdelijkheid en egoloosheid. Het eerste semester gaat over de visie van het Hinayana, het tweede over het pad en het resultaat (de beoefeningen en het bereiken van de situatie die vrij is van lijden). Er zijn twee modules beschikbaar in het eerste jaar. Dat zijn HIN201 (visie) en HIN202 (pad en resultaat). Elke module neemt vier dagen.

De HIN201 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Freedom, Renunciation, and the Three Trainings; Class 2: History, Schools, and Main Elements of the Hinayana View (Part 1): The Sixteen Aspects of the Four Noble Truths and the Five Skandhas; Class 3: The Main Elements of the Hinayana View (Part 2): Skandhas, Ayatanas, and Dhatus; Class 4: Dependent Origination (The Nidanas); Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Sixteen Aspects of the Four Noble Truths; en Class 6: The Views of the Vaibhashika and Sautrantika Schools.

Padvanstudie-webDe HIN202 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Setting Out on the Path and the Practice of Nonviolence; Class 2: Types and Techniques of Buddhist Meditation; Class 3: Practicum – Analytical Meditation on the Four Reminders; Class 4: The Foundations, Types, and Obstacles of Shamatha and Vipashyana; Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Five Skandhas Not Being a Personal Self; Class 6: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 1); en Class 7: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 2).

Het Mahayana
De studie van egoloosheid e.d. in het Hinayana is het startpunt voor het Mahayana in het tweede jaar. In het Mahayana wordt veel aandacht besteed aan de begrippen leegte en mededogen (bodhicitta). In het Mahayana verbreedt de egoloosheid zich tot de diepte van sunyata, ofwel ‘leegte’; en verbreedt de vriendelijkheid zich tot de uitgestrektheid van mededogen. Het eerste halfjaar gaat over de visie van Mahayana en de bijbehorende scholen (Cittamatra en de Madhyamika-scholen). Het tweede halfjaar gaat over het pad en het resultaat.

De modules in het tweede jaar zijn twee jaar geleden volledig vernieuwd. De nieuwe opzet bestaat uit zes modules: MAH301, The Heart of Daring (over de aanwezigheid van bodhicitta/mededogen); MAH302, Kindling the spark of awakening (over de training in mededogen); MAH303, Not even a middle (over de filosofische school van Madhyamaka); MAH304 over de drie andere filosofische scholen in het Mahayana: Yogachara, Mind Only, and Shentong; MAH305, Discovering our Buddha heart (over de aanwezigheid van boeddhanatuur in ons en over de kenmerken daarvan); MAH306, Paramitas, paths, and fruitions (over het pad van de paramitas en de bhumis. En over het resultaat van Mahayana-pad van de drie kayas en de vijf wijsheden). Het is op dit moment nog niet bekend welke keuzes er uit deze zes modules gemaakt worden bij het tweede jaar van het tweejarige pad van studie. Daarover volgt meer informatie rond mei 2019. Een en ander zal deels ook overlegd worden met de nieuwe groep deelnemers.

Keuzemogelijkheden
Omslag Stralend in de wereld-2
Het tweejarige pad van studie kent ook een drietal keuze-onderwerpen in het tweede jaar. De drie onderwerpen zijn mudra-space awareness, maitri-space awareness en de wijsheid van emoties.

De expertise voor maitri-space-awareness en de wijsheden van de vijf emoties zijn in Nederland aanwezig (zie voor meer informatie daarover het boek ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’ van Sebo Ebbens, uitgegeven bij Asoka, Rotterdam). In het seizoen 2018-2019 worden er bijvoorbeeld open studiedagen over dit onderwerp in Dordrecht en Rotterdam gegeven.
Mudra-space-awareness wordt zo nu en dan aangeboden met behulp van een gastdocent. In April 2018 is dat bijvoorbeeld gebeurd in een open weekend en een driedaagse.

Integratie studie en beoefening
Het is mogelijk om naast het tweejarige pad van studie ook deel te nemen aan het tweejarige pad van beoefening. Ze ondersteunen elkaar in sterke mate. Het tweejarige pad van beoefening wordt ook elke twee jaar in Rotterdam aangeboden. Klik op tweejarige pad van beoefening voor meer informatie.

Kosten tweejarige pad van studie
De kosten van het pad van studie bedragen E 100,- per vier dagen. De kosten van het schriftelijk materiaal bedragen rond de E 25,- en E 40,- per module (inclusief map). De totale kosten voor de twee jaar bedragen daarmee rond de E 550,-.
Leden van Nalandabodhi betalen E 75,- per vier dagen voor hun deelname aan het pad van studie. Voor hun zijn de totale kosten daarmee rond de E 450,-.
De deelnamekosten zijn aftrekbaar van de belastingen omdat Nalandabodhi een erkende ANBI-instelling is. De aanschaf van het materiaal is niet aftrekbaar van de belastingen.