Tweejarig pad van beoefening, Nalandabodhi Nederland

beoefeningNalandabodhi Nederland kent een tweejarige pad van beoefening en een tweejarig pad van studie.

Op deze pagina is meer te vinden over het tweejarig pad van beoefening. Klik voor meer informatie over studie op tweejarig pad van studie.

Tweejarige pad van beoefening
Het tweejarige pad van beoefening (meditatie) bestaat uit vijf modules. Deze worden regelmatig aangeboden. De vijf modules zijn:

1. De beoefening van shamatha
Bij deze eerste module worden 9 methoden van shamatha aangeboden. Het doel van dit aanbod is het temmen van of het vertrouwd raken met de geest. Voor meer informatie over deze 1e module: Shamatha meditatie. Voor een eenvoudige instructie over Shamatha meditatie: instructie Shamatha meditatie.

2. De beoefening van de Vier Grondslagen van Aandacht
Het doel van deze tweede module is om een begin te maken met het onderzoeken van onze geest. De vier grondslagen zijn de grondslag van lichaam, grondslag van gevoel, grondslag van geest en grondslag van verschijnselen. Bij het onderzoeken wordt er in deze module ruim aandacht besteed aan analytische en vipashyana meditatie. Analytische meditatie houdt in dat je met conceptuele vragen op onderzoek uit gaat; bij Vipashyana doe je dat via de meditatie en de ervaringen in de meditatie. Vipashyana (Sanskriet) betekent  ‘voortreffelijk zien’.

3. De beoefening van de vijf leegtes
prajnaparamita-2
In het Tibetaans boeddhisme worden er vijf leegtes onderscheiden. Dat zijn de leegtes van de Hinayana (die van de Vaibashika en de Sautantrika), en de 3 leegtes van de Mahayana (die van de Cittamatra, en de twee van de Madhyamika: Rangtong Madhyamika en Shentong Madhyamika). Deze vijf leegtes worden ook uitgebreid besproken bij het tweejarige pad van studie. Het doel van deze beoefeningen is dat we leren, nu door beoefening, dat de wereld veel minder solide is dan we dachten. Dat maakt dat we ons flexibeler durven en kunnen opstellen naar die wereld. Dat creëert minder lijden en gedoe, zowel bij onszelf als bij onze omgeving. Een tweede doel van het beoefenen van de vijf leegtes is dat we steeds meer inzien dat we het vermogen bezitten om aardig en meedogend te zijn voor anderen als we ons voor hen openstellen. Zie voor de verdere vormgeving van dat mededogen de volgende 4e module. Voor meer informatie over deze 3e module: de vijf fasen van meditatie op leegtes.

4. Het ontwikkelen van mededogen
Deze vierde module bestaat uit het ontwikkelen van mededogen, ook wel de beoefening van Lojong genoemd. Lojong is Tibetaans en staat voor ‘het ontwikkelen van de geest in mededogen’. In deze module wordt het mededogen, dat naar voren kwam in de 3e module, met diverse praktische middelen verder vormgegeven. Een van de krachtigste beoefeningen in deze module is die van Tonglen. Dat is een beoefening die ons helpt om beter om te gaan met ons eigen lijden/gedoe en dat van anderen. In deze module zijn er overigens verschillende mogelijkheden om ons mededogen verder te ontwikkelen. Denk aan de Lojong beoefeningen, zoals die van Atisha met de 59 spreuken, en die van Langri Thangpa met de 8 coupletten. Maar ook de ’37 beoefeningen van de Bodhisattva’ en ‘de zes paramitas’ hebben de ontwikkeling van mededogen centraal staan. Klik voor meer informatie over deze 4e module op ontwikkelen van mededogen.

5. De Twee keer Vier: de Vier Geestdraaiers (Four Reminders) en de Vier Onmetelijkheden.
Het doel van de eerste beoefening van ‘de twee keer vier’ is de verdere ontwikkeling en het versterken van onze motivatie om het boeddhistische pad te lopen richting Vajrayana (als je dat zou willen) via de vier geestdraaiers (four reminders).  Bij de tweede beoefening gaat het om het verder ontwikkelen en verfijnen van ons mededogen.

Structuur
drie mappen PvBDe vijf modules geven een prima overzicht over de belangrijkste onderdelen van het boeddhistische pad wat betreft beoefening. Deze onderdelen komen ook uitgebreid weer terug als je zou besluiten het pad van beoefening verder te lopen richting Vajrayana.

Eén van de krachtige kenmerken van het tweejarige pad van beoefening binnen Nalandabodhi is dat het bijzonder goed georganiseerd is. Zo kent elke module een gestructureerde aanpak met heldere instructies en gerichte achtergrondinformatie. Een deel van die achtergrondinformatie is in het Engels en alleen beschikbaar voor leden van Nalandabodhi. Een ander deel van die achtergrondinformatie is in het Nederlands en beschikbaar voor iedereen die de modules wil volgen. De modules worden elke twee jaar in het open aanbod aangeboden. Bij het pad van beoefening is het overigens niet nodig de modules te doorlopen in de volgorde zoals hierboven geschetst. Alleen een lichte ervaring in de beoefening van Shamatha is voorwaardelijk voor het beoefenen van de andere modules.

Hele pad beoefening doen? 
Als je het tweejarige pad van beoefening binnen Nalandabodhi officieel wilt lopen, is het nodig dat je een specifiek aantal uren aan de beoefeningen in de verschillende modules besteedt. Als je je alleen wilt oriënteren op de beoefening, is dat niet nodig. Het is dan mogelijk om alleen die modules van het pad van beoefening te doen waarin je geïnteresseerd bent. Andere modules kun je dan overslaan. Als je later het pad alsnog binnen Nalandabodhi wilt vervolgen, is het nodig om de beoefeningen in de verschillende modules alsnog te doen met de bijbehorende tijdsinvestering.