De Prajnaparamita Soetra en andere leegtes, drie studiedagen. 

prajnaparamita-2De Prajnaparamita Soetra
In het voorjaar van 2018 worden er drie dagen gegeven over de ‘Prajnaparamita Soetra’. De Prajnaparamita Soetra is één van de beroemdste en één van de meest gereciteerde teksten van de Boeddha en gaat over leegte. Leegte is een belangrijk begrip in het Tibetaans boeddhisme. Leegte is ook vaak een begrip dat veel misverstanden oproept. De cursus moet daarin verheldering brengen. En om een klein tipje van de sluiter op te lichten: de veronderstelling is dat we gelukkiger worden wanneer we de verschijnselen in ons en om ons heen minder solide, minder vast maken. Het begrip leegte helpt ons om dat te realiseren, omdat we met behulp van dat begrip kunnen aantonen dat verschijnselen niet solide zijn.

De dagen worden gegeven op 18 maart, 14 april en 12 mei. De dagen staan open voor iedereen. De drie dagen kennen een afwisseling van inleidingen, discussies, vraag en antwoord, discussies met anderen, eenvoudige en directe vormen van beoefening, koffiepauzes en lunches. De dagen zijn (zeer) geschikt voor zowel beginnende als gevorderde boeddhisten en/of beoefenaars.

De eerste en tweede dag zijn geweest. Klik voor meer informatie over de derde dag op 12 mei op derde dag leegtes.

Ruige boodschap: de Hartaanval Soetra
Centraal in de vier dagen staat de Hart Soetra ofwel de Prajnaparamita Soetra. Maar om de soetra beter te begrijpen worden meerdere leegtes geïntroduceerd, onderzocht en besproken. De Soetra wordt ook wel de Hartaanval Soetra genoemd. De reden daarvoor is dat de boodschap in deze soetra een behoorlijk ruige boodschap is. Het is een NEE tegen alles wat we zo graag om ons heen hebben: ons geluk, ons gedoe, ons spel van hoop en vrees, de wereld zoals we die kennen, onze vrienden en vriendinnen, … De Boeddha stelt zelfs zijn eigen leringen in deze soetra ter discussie. De tekst van de soetra werd in die tijd door volgers van de Boeddha zo heftig ervaren dat een aantal van hen een hartaanval kregen toen de betekenis van de tekst tot hen doordrong. Omdat de Prajnaparamita Soetra ook wel de Hart Soetra heet, kreeg de soetra de bijnaam van Hartaanval Soetra.

Een van de belangrijkste zinnen uit de soetra is de zin: ‘Vorm is leegte, leegte is ook vorm. Vorm is niets anders dan leegte, leegte is niet anders dan vorm. Op dezelfde wijze zijn …’. En dan worden er in de soetra een rij verschijnselen genoemd die ‘leegte zijn en waarvan hun leegte niets anders is dan het verschijnsel’.

Essentie van de soetra
De essentie van de soetra is dat we niet onze angst voor ons bestaan of voor de tijdelijkheid van ons bestaan kunnen overkomen door ons af te sluiten voor die wereld, maar dat we ons juist openen voor die wereld maar tegelijk het illusoire en tijdelijke en niet solide karakter van die wereld en van onszelf zien. De soetra propageert een andere manier van kijken om ons gedoe, ons lijden, onze angsten, onze belemmerende emoties en dergelijke aan te pakken en op te lossen. Het is duidelijk een andere en meer directe boodschap dan de boodschap die we vaak te horen krijgen. Maar het is zeker een boodschap die interessant genoeg is om drie dagen aandacht aan te besteden.

Het is om al deze redenen minder nodig diverse teksten te bestuderen; het is eerder een tekst om op te contempleren. Het is in eerste instantie ook geen tekst die logisch in elkaar zit, maar vooral een tekst die veel vraagtekens of soms zelfs irritatie oproept. Het is een tekst die raakt, intrigeert. De soetra is daarmee een soort koan met veel onderdelen van de tekst die aangeven waar je de oplossing niet moet zoeken. Als er geleidelijk meer inzicht komt, zal blijken dat de soetra ons hechten aan deze wereld doorsnijdt, evenals het hechten aan onszelf. In dat doorsnijden zit volgens deze soetra dé oplossing voor ons lijden en gedoe.

Achtergrondmateriaal
De cursus is voor een deel gebaseerd op het boek van Karl Brunnholzl: ‘The Heart Attack Soetra’. Het boek is in 2012 uitgegeven (Snow Lion Publications, New York). Het is niet nodig om het boek aan te schaffen, het mag wel. Elke dag  wordt er korte achtergrondinformatie uitgedeeld met de essentie van de Prajnaparamita Soetra en en andere beoefeningen over leegte. De achtergrondinformatie maakt het mogelijk om ook thuis de stof nogmaals door te nemen.

De leraar van de drie dagen is Sebo Ebbens, de coordinator is Katja Paping. De dagen worden gegeven bij Djoj.

Organisatie, kosten en je opgeven
Een losse dag kost E 35,-. Als je minstens drie dagen meedoet of mee hebt meegedaan aan de verschillende studiedagen in het seizoen 2017-2018, betaal je E 30,- per dag. Daarnaast is er 15% korting voor 65+-ers (een losse dag kost dan E 30,-) en 50% korting voor studenten (een losse dag kost dan E 17,50). Leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- per dag. Koffie en thee zijn inbegrepen. Het is mogelijk bij de lunch een vegetarische maaltijd of soep te bestellen.

Je kunt je voor deze vier studiedagen opgeven via rotterdam@nalandabodhi.org. Op dit mailadres kun je ook meer informatie krijgen. Je inschrijving is definitief als je het deelnemersgeld gestort hebt op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dag of dagen. Mensen die zich opgeven krijgen ruim een week voor elke dag een mail met het programma voor die dag.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI instelling is, zijn alle bijdragen aan de cursussen (behalve de kosten voor het schriftelijk materiaal) aftrekbaar van de belastingen.