Vertrouwenspersoon

Nalandabodhi Nederland heeft vertrouwenspersonen benoemd. Ook is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar bij de Boeddhistische Unie Nederland.

Ongewenste omgangsvormen
Ongewenste omgangsvormen kunnen bij alle organisatie voorkomen dus ook bij ons. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. Wij doen er als organisatie alles aan om dit soort problemen te voorkomen, maar waar mensen zijn worden fouten gemaakt.

Er zijn drie mogelijkheden om ergens met je klachten of vragen naar toe te gaan:

  1. Je kunt vertrouwelijk terecht bij de interne vertrouwenspersonen van Nalandabodhi Nederland. Dat zijn Tom Hugens (m) en Ellen de Koter (v). Hun mails worden z.s.m. vermeld.
  2. Als deze stap te bezwaarlijk voor je is of niet tot een oplossing leidt, terwijl je wel hulp nodig hebt, of als je iemand anders zoekt, kun je na 1 januari 2017 contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).  Klik op externe vertrouwenspersoon.
  3. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met het onafhankelijk Meldpunt BG. Het meldpunt registreert je melding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners. Klik op meldpunt BG.

Deze personen vangen je op, luisteren naar je, bieden je persoonlijke begeleiding, verwijzen je eventueel naar andere personen of relevante instanties of bemiddelen, afhankelijk van wat je nodig hebt.

We hopen dat deze vertrouwenspersonen je kunnen helpen als je dat nodig hebt.