Lid of vriend worden?

Wil je meer weten over wat het betekent lid te worden van Nalandabodhi Nederland? Wil je meer weten over wat het betekent om vriend/donateur te worden van Nalandabodhi Nederland? Zie hieronder.

Als je meer wilt weten over het lidmaatschap, dan is het allereerst belangrijk om aan cursussen of activiteiten van Nalandabodhi mee te doen. Dan maak je kennis met de inhouden die worden aangeboden, en je proeft de sfeer.
Daarnaast kun je door deze website heen bladeren zodat je wat meer van deze organisatie weet.
Ook kun je door de verschillende websites van de leraren heen bladeren zodat je meer van hun achtergronden kent (zie over ons voor vermelding van de verschillende websites).
phillyOok YouTube kan je helpen meer informatie te verkrijgen over de hoofdleraar van Nalandabodhi: de Dzogchen Ponlop Rinpoche, omdat op YouTube veel lezingen van hem te vinden zijn. Vier voorbeelden: Celebrity Worship and Coffee Table Dharma, Buddhisme and Cultural Forms, Dharma Practice and Language en Fear of Flying (geestig rond 3:00). Door deze filmpjes te bekijken, krijg je van hem een eerste indruk. Meer filmpjes zijn te vinden bovenaan de bladzijde bij het symbool van YouTube.

Lid worden
Als je daarna nog vragen hebt, kun je de leraren of coördinatoren aanspreken voor, tijdens of na de cursussen of activiteiten. Ook kun je je vragen mailen naar het mailadres nederland@nalandabodhi.org. Mocht je daarna nog willen weten wat  het betekent om lid van Nalandabodhi te zijn, kun je contact opnemen met de ledencoördinator van Nalandabodhi Nederland (Katja Paping) via het mailadres rotterdam@nalandabodhi.org. Je krijgt dan van haar schriftelijke achtergrondinformatie over het lidmaatschap. Mocht dat je aanspreken, dan krijg je met haar een gesprek over het lidmaatschap. Als je dan nog geïnteresseerd bent, krijg je een gesprek met een meditatie instructeur (PI) over het door jou te lopen boeddhistische pad. Je pad is niet voorgeschreven maar wordt in overleg met jullie beiden vastgesteld. Het verkrijgen van een meditatie instructeur die je ondersteunt bij het lopen van jouw pad, is een van de voordelen van het lidmaatschap.

Op basis van al deze informatie kun je beslissen of lid zijn iets voor jou is. Als je lid wordt, krijg je een periode van een half jaar tot een jaar om met de hele organisatie kennis te maken om daarna definitief te beslissen of je lid blijft. Die kennismaking is natuurlijk wederzijds. Maar de verwachting is dat je er na een half jaar of een jaar wel achter bent aan welke organisatie je je verbonden hebt.

Criteria voor lidmaatschap
Op dit moment zijn de belangrijkste criteria voor het lidmaatschap de volgende:

  • Als je lid bent, heb je een regelmatige vorm van beoefening. Je doet dat in een eigen stijl en eigen tempo maar je zorgt in je beoefening voor een zekere continuïteit. De beoefening kan velerlei zijn. Het kan gaan over het beoefenen van vormen van meditatie; het kan ook gaan over toepassing van het boeddhisme in je dagelijks leven. Jouw meditatie instructeur (PI) ondersteunt je bij het vinden van je eigen stijl. Daarnaast kun je het tweejarig pad van beoefening en/of het tweejarig pad van studie, en/of het éénjarig pad van toegepast boeddhisme (mindful activity) doen. Maar ook dat overleg je met je meditatie instructeur, omdat je pad sterk bepaald wordt door wat je zelf wilt.
  • Als je lid bent, krijg je van je PI (meditatie instructeur) een regelmatige vorm van begeleiding.Hij of zij zal je regelmatig vragen hoe het met je beoefening gaat en regelmatig een afspraak met je maken.
  • Als je lid bent ondersteun je de anderen op hun pad net zoals anderen jou ondersteunen op jouw pad. Je doet dat op vriendelijke en stimulerende wijze net zoals anderen dat bij jou doen. Naast dat je meditatie instructeur (PI) jou in het bijzonder ondersteunt kun je ook zeggen dat iedereen elkaar ondersteunt, dat iedereen een meditatie instructeur voor elkaar is: je kunt elkaar vragen stellen over elkaars beoefening en zoeken naar antwoorden kan als je elkaar tegenkomt bij een cursus, meditatiedag of sanghabijeenkomst. Je kunt dat ook doen als je samen een wandeling maakt of in een café zit. Ook  kun je met anderen gaan beoefenen, als je bij elkaar op bezoek gaat. Of meedoen aan de openbare cursussen en nieuwe deelnemers op weg helpen. Er zijn mogelijkheden genoeg om het met elkaar over de boeddhistische leringen en de betekenis voor ieder van jullie te hebben.
  • Als je lid bent, voel je je verbonden met de organisatie en de leraar, Dzogchen Ponlop Rinpoche, en met wat deze organisatie in het Westen wil bereiken. Je steunt de organisatie daar ook in (zo goed en kwaad als dat gaat te midden van alle andere activiteiten die je al hebt). Je raakt in het bijzonder met de leraar verbonden als je naast lid van de organisatie ook student van de leraar Dzogchen Ponlop Rinpoche wordt.

Als je lid bent van Nalandabodhi Nederland, ben je ook lid van Nalandabodhi Internationaal. Je krijgt dan ook de belangrijkste informatie van Nalandabodhi Internationaal toegestuurd. Als je lid bent krijg je ook een korting op de openbare programma’s.

Vriend worden
Je kunt ook vriend/donateur worden van Nalandabodhi. Je steunt dan de activiteiten van Nalandabodhi Nederland zonder je op welke manier dan ook te verbinden of te verplichten. Als vriend/donateur krijg je regelmatig  informatie over de activiteiten en word je zo nu en uitgenodigd bij de sociale activiteiten van Nalandabodhi. Als vriend krijg je ook korting op de cursussen die open staan voor iedereen. Ook kun je als vriend meedoen aan de vervolgcursussen rond het tweejarige pad van studie, als je dat hebt afgerond.

Kosten
De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt E 35,- per maand. Vriend wordt je met een bijdrage van E 15,- per maand. Mocht je over weinig geld beschikken, dan is het altijd mogelijk om (in overleg) minder te betalen. Geld kan nooit een reden zijn om geen lid (of vriend) te kunnen worden.
Bijdragen kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van waar je bijdrage voor is.

ANBI-LOGONalandabodhi Nederland is een erkende ANBI-instelling. Bijdragen zijn daarom aftrekbaar van de belastingen, bijdragen voor het aanschaffen van materialen niet.