Wat is een dharma gemeenschap?

sangha-op-zondagmorgenHet is mogelijk om je op twee manieren actief te zijn in Nalandabodhi.
Je kunt gewoon meedoen aan de activiteiten en cursussen van Nalandabodhi, omdat je in die cursussen geïnteresseerd bent. Verder hoef je niets.
Je kunt ook lid worden van Nalandabodhi omdat je je aan die boeddhistische organisatie en hun visie wilt verbinden.
Maar of je het ene of het andere doet, iedereen die meedoet is ‘deel’ van een dharma gemeenschap, of als deelnemer of als lid.

Een dharma gemeenschap
Een dharmagemeenschap is een gemeenschap waarin deelnemers op eigen wijze een boeddhistisch pad lopen, en waarin ze bereid zijn elkaar anderen te ondersteunen en bereid zijn om door anderen ondersteund te worden.

Zo’n dharmagemeenschap ontstaat op natuurlijke wijze. Zodra een aantal individuele personen op eigen wijze een pad loopt en de bereidheid aanwezig is om elkaar daarbij te ondersteunen, is er een dharmagemeenschap. Daar hoeft geen formele organisatie voor opgericht te worden, iedereen kan zoiets starten. Dzogchen Ponlop Rinpoche stelt dat, zodra er drie mensen zijn die het over het bovenstaande eens zijn, er een dharmagemeenschap kan ontstaan.

Het lopen van een boeddhistisch pad 
Als je geïnteresseerd bent om een boeddhistisch pad te lopen of er een begin mee te maken, ben je lid van zo’n dharmagemeenschap. Een dharmagemeenschap is een plek waar iedereen regelmatig beoefent en elkaar ondersteunt. Het is daarmee niet alleen een sociale gemeenschap, ook al is de sociale kant belangrijk.

Het pad dat ieder loopt is een individueel pad. Dat betekent dat de deelnemers elkaar op geen enkele manier verplichten of onder druk zetten bij het lopen van hun pad. Als iemand alleen de Shamatha beoefening wil doen, is dat prima. Als iemand zo snel mogelijk naar de Vajrayana beoefening door wil stoten, is dat ook prima. Als iemand ontdekt dat hij of zij liever een pad wil lopen in een andere traditie, dan wordt die persoon daarbij geholpen om dat pad te vinden, ook al kan dat om sociale redenen bijzonder jammer zijn.

DPRSommige mensen kiezen ervoor om binnen Nalandabodhi een gestructureerd pad te lopen. Ze worden dan lid. Dzogchen Ponlop Rinpoche gebruikt overigens niet het begrip ‘het pad lopen’, hij spreekt over ‘verbinden’ en ‘elkaar ondersteunen’ bij het lidmaatschap van Nalandabodhi.

Hij zegt: ‘het lidmaatschap van Nalandabodhi is niet het lidmaatschap van een sportclub, genootschap of sociëteit. In Nalandabodhi is het niet zo dat je wat krijgt voor je geld, een soort uitwisseling van geld voor iets aangenaams: ik geef geld, ik krijg sportlessen, gezelligheid, enzovoort. Nee, het lidmaatschap is een uitdrukking van een verbinding met Nalandabodhi en met de visie van Nalandabodhi. Lid zijn betekent dat je je verbindt met de boeddhistische leringen, dat je je verbindt met de gemeenschap van medereizigers op het pad, dat je je verbindt aan het lopen van het Nalandabodhi pad (op eigen wijze) en dat je anderen welkom heet en ondersteunt bij hun pad. Dat is daarom niet zozeer een directe verbinding met de organisatie maar eerder een directe verbinding met jezelf. Het is een verbinding met je eigen hart (zie het logo hieronder). Het lopen van het pad betekent dat je op weg gaat naar je vrijheid en dat je niet langer wil rondzwerven in de wereld van het lijden, van het gedoe. Dat is verbinding’.

nb one heartHoe worden de belangrijkste kenmerken van de Nalandabodhi dharma gemeenschap vormgegeven?
De belangrijkste kenmerken van Nalandabodhi zijn:

  • We beklemtonen dat ieder lid een eigen pad loopt. Elk lid krijgt daarbij ondersteuning net zoals we ervan uitgaan dat elk lid bereid is anderen te ondersteunen.
  • We kiezen voor aanpak die hoort bij deze tijd. We doen dat door een no nonsense aanpak aan te hangen met een recht toe, recht aan benadering; door de Tibetaans-culturele context  eruit te halen en de dharma terug te brengen naar de lokale situaties in Nederland (Rotterdam, Dordrecht of Wageningen); door een gemakkelijke en ontspannen sfeer te creëren waar iedereen zich thuis voelt en waar weinig eisen zijn over ‘hoe het hoort’; door het aanbod zo aan te bieden dat iedereen er wat mee kan in haar of zijn dagelijkse leven. Het door Nalandabodhi aangeboden boeddhisme is daarmee een aanbod van de 21e eeuw.
  • We beklemtonen de essentie van het boeddhisme. We doen dat door verschillende paden aan te bieden, dat elk bijzonder goed gestructureerd en georganiseerd zijn. Dat gaat over het pad van studie, het pad van beoefening, en het pad van toegepast boeddhisme (zie daarvoor ook onze aparte website: toegepast boeddhisme). Alle paden zijn met een uitgebreid scala aan beoefeningen voorzien (diep en uitgestrekt).
  • We willen graag gemakkelijk en informeel met elkaar om gaan. Daardoor ontstaat er een ontspannen sfeer, waardoor de toegankelijkheid laagdrempelig is en iedereen zich welkom voelt.
  • We willen dat onze toegankelijkheid groot is. We doen dat door de prijzen laag te houden (op dit moment maximaal E 35,- per dag. Dan gelden nog kortingen), iedereen welkom te heten, benaderbaar te zijn, open discussies te houden, en tegelijkertijd de diepte van de traditie te behouden.
  • We geven iedereen de gelegenheid om gedurende de eerste twee/drie jaren een pad te lopen binnen Nalandabodhi zonder dat ze zich aan Nalandabodhi hoeven te verbinden of zich ergens toe verplicht te voelen. Daarmee kunnen alle betrokkenen zich goed op de boeddhistische leringen binnen Nalandabodhi oriënteren. Daarna kunnen ze alsnog een keuze maken voor het lidmaatschap als ze dat willen. Zie het aanbod algemeen.
  • We willen dat er in onze dharma gemeenschap geen arrogantie heerst. Dat betekent dat zowel de kerngroep van Nalandabodhi (de meer gevorderde studenten van Dzogchen Ponlop Rinpoche), als leden en vrienden, belangstellenden, bezoekers, vrijwilligers even belangrijk zijn. Elke betrokkene is op zijn of haar eigen wijze belangrijk om een dharmagemeenschap vorm te geven. Wij denken dat, als één van deze groepen te belangrijk wordt en arrogantie intreedt, de dharma gemeenschap ophoudt een dharma gemeenschap te zijn.

Gastleraren
Acharya-Tashi1-261x300Regelmatig worden er leraren van buiten uitgenodigd. Zo was Dozgchen Ponlop Rinpoche afgelopen oktober 2017 in Rotterdam op bezoek samen met Karl Brunnholzl en Chris Stagg. Zo was Acharya Tashi Wangchuk vorig jaar op bezoek (zie de foto). Acharya Tashi is een hoofdleraar in de Nalandabodhi traditie. Zo komt komend April 2018 Mitra Lee Worley op bezoek en komt in Mei 2018 Mitra Karl Brunnholzl op bezoek in Rotterdam. Mitra betekent hoofdleraar.

Wat is er op een boeddhistisch pad te bereiken?
Er worden op het boeddhistisch pad geen resultaten gegarandeerd. Maar de ervaringen van velen zijn dat ze tijdens het lopen van het pad helderder worden, minder gedoe kennen, vriendelijker worden voor zichzelf en anderen, meer mededogen ontwikkelen voor zichzelf en anderen, meer ruimte ervaren, gemakkelijker in het leven staan, naast het ontwikkelen van kennis over de boeddhistische leringen. Die kennis zorgt ervoor dat we weten waarom we doen wat we doen.

Voor meer informatie, mail Nalandabodhi Nederland.