Wat is een dharmagemeenschap?

Je kunt op twee manieren actief zijn in Nalandabodhi. Je kunt lid worden omdat je je aan Nalandabodhi wilt verbinden. Je kunt ook gewoon meedoen aan de activiteiten en cursussen van Nalandabodhi, omdat je in die cursussen geïnteresseerd bent. Verder niet.

Al deze mensen zijn ‘deel’ van een dharmagemeenschap, of als deelnemer of als lid.

Een dharmagemeenschap

Een dharmagemeenschap is een gemeenschap waarin de deelnemers op eigen wijze een boeddhistisch pad lopen, en waarin ze bereid zijn elkaar daarbij te ondersteunen en bereid zijn om ondersteund te worden.

Een dharmagemeenschap ontstaat op natuurlijke wijze. Zodra een aantal individuele personen op eigen wijze een pad loopt en de bereidheid aanwezig is om elkaar daarbij te ondersteunen, is er een dharmagemeenschap. Dzogchen Ponlop Rinpoche stelt dat, zodra er drie mensen zijn die het over het bovenstaande eens zijn, er een dharmagemeenschap is. Daarvoor hoef je geen lid te zijn of te worden.

sangha dag voor leden en vriendenHet lopen van een boeddhistisch pad
 als lid van Nalandabodhi
Sommige mensen kiezen ervoor om binnen Nalandabodhi hun pad te lopen. Ze worden dan lid. Dzogchen Ponlop Rinpoche gebruikt niet het woord ‘het pad lopen’, hij spreekt over ‘verbinden’ en ‘elkaar ondersteunen’ wanneer hij spreekt over het lidmaatschap van Nalandabodhi. Hij zegt: ‘het lidmaatschap van Nalandabodhi is niet het lidmaatschap van een sportclub, genootschap of sociëteit. In Nalandabodhi is het niet zo dat je wat krijgt voor je geld, een soort uitwisseling van geld voor iets aangenaams: ik geef geld, ik krijg sportlessen, gezelligheid, enzovoort. Nee, het lidmaatschap is een uitdrukking van een verbinding met Nalandabodhi en met de visie van Nalandabodhi. Lid zijn betekent dat je je verbindt met de boeddhistische leringen, dat je je verbindt met de gemeenschap van medereizigers op het pad, dat je je verbindt aan het lopen van het Nalandabodhi pad (op eigen wijze) en dat je anderen welkom heet en ondersteunt bij hun pad. Dat is daarom niet zozeer een directe verbinding met de organisatie maar eerder een directe verbinding met jezelf. Het is een verbinding met je eigen hart. Het lopen van het pad betekent dat je op weg gaat naar je vrijheid en dat je niet langer wil rondzwerven in de wereld van het lijden, van het gedoe. Dat is verbinding. Daarnaast verbind je je je om anderen te ondersteunen net zoals je zelf ondersteuning krijgt’.

Als je geen lid wordt, maar wel geïnteresseerd bent om een boeddhistisch pad te lopen of er een begin mee te maken, geldt in essentie hetzelfde, ook al verbind je je niet met Nalandabodhi. Een dharmagemeenschap is daarmee een plek waar iedereen regelmatig beoefent. Het is niet alleen een sociale gemeenschap, ook al is de sociale kant belangrijk. In de omgang met elkaar is het mogelijk de beoefeningen van vrijgevigheid, discipline, geduld, inspanning, meditatie in actie en/of wijsheid in te zetten: meditatie in actie. Een groep mensen die samen hun pad lopen, komen elkaar immers op alle mogelijke manieren tegen.

Het pad dat ieder loopt is een individueel pad. Dat betekent dat de deelnemers elkaar op geen enkele manier verplichten of onder druk zetten bij het lopen van hun pad. Als iemand alleen de Shamatha beoefening wil doen, is dat prima. Als iemand zo snel mogelijk naar de Vajrayana beoefening door wil stoten, is dat ook prima. Het doel van de dharmagemeenschap is om een pad te lopen en elkaar bij ieders eigen pad te ondersteunen. Als iemand ontdekt dat hij of zij liever een pad wil lopen in een andere traditie of dharmagemeenschap, dan wordt die persoon daarbij geholpen om dat pad te vinden, ook al kan dat om sociale redenen bijzonder jammer zijn.

Hoe worden de belangrijkste kenmerken van de Nalandabodhi dharmagemeenschap vormgegeven?
In de visie van Dzogchen Ponlop Rinpoche:

  • Door modern en bij de tijd te zijn; door een no nonsens aanpak aan te hangen met een recht toe, recht aan benadering; door de Tibetaans-culturele context  eruit te halen en de dharma terug te brengen naar de lokale situaties in Nederland (Rotterdam of Wageningen). Het boeddhisme is daarmee van deze tijd (boeddhisme voor de 21e eeuw).
  • Door de essentie van het boeddhisme te beklemtonen, die essentie op een directe manier van een uitgebreid scala aan beoefeningen te voorzien (diep en uitgestrekt) en mensen daar goed in op te leiden.
  • Door ‘ontspannen op je gemak’ te zijn en een goede sfeer te creëren waarin iedereen zich welkom voelt.
  • Door toegankelijkheid voor iedereen te garanderen; door het organiseren van sociale activiteiten in de dharmagemeenschap; door het zingen van ‘songs of realization’ en andere liederen (ook popsongs), met tegelijkertijd het behoud van de diepe traditie.
  • Door de kwaliteiten van de deelnemers in de dharmagemeenschap te gebruiken en in te zetten.
  • Door iedereen de gelegenheid te geven om gedurende de eerste twee/drie jaren een pad te lopen binnen Nalandabodhi zonder dat ze zich aan Nalandabodhi hoeven te verplichten of te verbinden. Daarmee kunnen alle deelnemers zich goed op de boeddhistische leringen in en op de dharmagemeenschap van Nalandabodhi oriënteren, voordat ze een keuze hoeven te maken voor een lidmaatschap of niet. Zie het aanbod algemeen.
  • Door zowel de kerngroep (de meer gevorderde studenten van Dzogchen Ponlop Rinpoche), als leden en vrienden, belangstellenden, bezoekers, vrijwilligers even belangrijk te maken. Elke betrokkene bij de gemeenschap is op zijn of haar eigen wijze belangrijk om een dharmagemeenschap vorm te geven. Als één van de groepen te belangrijk, te arrogant wordt en/of zich isoleert, houdt de dharmagemeenschap op een dharmagemeenschap te zijn.

sangha-op-zondagmorgenSoms ook worden er leraren van buiten uitgenodigd. Zie voor een voorbeeld daarvan de foto hiernaast van (een deel van de) dharmagemeenschap met Acharya Tashi Wangchuk. Acharya Tashi is een hoofdleraar in de Nalandabodhi traditie en was tezamen met Chris Stagg (mede als vertaler Tibetaans-Engels) in september 2016 op bezoek in Rotterdam.

Wat is er op een boeddhistisch pad te bereiken?
Er worden op het boeddhistisch pad geen resultaten gegarandeerd. Maar de ervaringen van velen zijn dat ze tijdens het lopen van het pad helderder worden, minder gedoe kennen, vriendelijker worden voor zichzelf en anderen, meer mededogen ontwikkelen voor zichzelf en anderen, meer ruimte ervaren, gemakkelijker in het leven staan, naast het ontwikkelen van kennis over de boeddhistische leringen. Die kennis zorgt ervoor dat we weten waarom we doen wat we doen.

Voor meer informatie, mail Nalandabodhi Nederland.