ANBI-LOGOJaarverslagen

Nalandabodhi Nederland is een ANBI instelling onder nummer 8500 72 852. Op deze bladzijde zijn de jaarverslagen van Nalandabodhi Nederland van de afgelopen jaren te vinden. Nalandabodhi Nederland is verplicht om de jaarverslagen openbaar te maken omdat het een erkende ANBI-instelling is. Het financiele deel van het jaarverslag is bij 2015 en 2016 aan het eind van de jaarverslagen te vinden. Vanaf 2017 zijn er voor de activiteiten en de financiën aparte jaarverslagen. Zie hieronder.

2015

2016

2017

2018

2019