Over ons

Nalandabodhi Nederland is in december 2010 opgericht en gelijk erkend als een officiële studiegroep binnen Nalandabodhi Internationaal. Nalandabodhi Nederland is actief in Rotterdam en Wageningen. Klik voor meer informatie op respectievelijk de activiteiten overzichten van Nalandabodhi Rotterdam, en Nalandabodhi Wageningen Hieronder meer over de achtergronden van Nalandabodhi Nederland en Nalandabodhi Internationaal.

Nalandabodhi Internationaal en Dzogchen Ponlop Rinpoche
phillyNalandabodhi Internationaal is opgericht in 2003 en gevestigd in Seattle aan de Westkust van de Verenigde Staten. De organisatie staat onder leiding van de Tibetaans boeddhistische leraar Dzogchen Ponlop Rinpoche (zie foto). Dzogchen Ponlop Rinpoche is traditiehouder in de Kagyü en Nyingma tradities van het Tibetaans boeddhisme. Zijn spirituele leraar is Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpoche (zie foto hieronder). Dzogchen Ponlop Rinpoche heeft daarnaast de 17e Karmapa als leraar en vertegenwoordigt hem in de Verenigde KTGRStaten. De 17e Karmapa is het hoofd van de (Karma) Kagyü traditie.

Wil je van deze drie leraren meer weten, klik dan op hun websites: Dzogchen Ponlop Rinpoche, Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, en de 17e Karmapa

Wil je meer weten over de geschiedenis van de tradities waaruit  Nalandabodhi is voortgekomen, klik dan op: de traditie van Nalandabodhi.

Boeken
Dzogchen Ponlop Rinpoche heeft een aantal boeken geschreven. Eén daarvan is in het Nederlands vertaald: ‘rebel boeddha, op weg naar vrijheid’. Andere boeken (in het Engels) zijn: ‘Mind beyond Death’ (over leven en sterven), ‘Penetrating Wisdom, the Aspiration of Samantabhadra’ (over Dzogchen) en ‘Wild Awakening, the Path of Mahamudra and Dzogchen’ (over een beschrijving van het pad van Mahamudra, zoals dat ook binnen Nalandabodhi wordt gelopen) en ‘Emotional Rescue: How to Work with Your Emotions to Transform Hurt and Confusion into Energy tDPR en zijn nieuwe boekhat Empowers You’ (praktijkboek over hoe om te gaan met emoties). Zie hiernaast een foto van Dzogchen Ponlop Rinpoche met een quote uit het boek.

Ondersteunende leraren
Dzogchen Ponlop Rinpoche heeft een aantal jaren geleden vijf Westerse leraren aangesteld die hem ondersteunen bij de zorg voor zijn Westerse studenten. Die leraren heten mitra’s. Mitra betekent vriend. Ook zijn er vijf Tibetaanse leraren: lama’s en acharyas. Deze geven ook les en helpen Dzogchen Ponlop Rinpoche onder meer bij de bewerking en vertaling van Tibetaanse teksten. Zie de foto hiernaast voor Ponlop Rinpoche met de 9 leraren. Eén leraren Nalandabodhimitra ontbreekt.

Beoefening en studie
In Nalandabodhi ligt de klemtoon op (het pad van) beoefening. Wel is de opvatting dat de beoefening ondersteund dient te worden door studie zodat we weten wat we aan het doen zijn. Daarom bestaat er binnen Nalandabodhi naast het tweejarige pad van beoefening een tweejarig pad van studie. Ook bestaat er een pad van ‘mindful activity (pad van toepassing van het boeddhisme in het dagelijks leven, ofwel: meditatie in actie) omdat het de wens is om, wat we leren, ook in ons dagelijkse leven zichtbaar te maken. Het officiële deel van dit pad is momenteel alleen beschikbaar voor leden. Wel heeft Nalandabodhi Nederland een aparte website ontwikkeld waarin toepassingen van het boeddhisme centraal staan. Klik op toegepast boeddhisme.
Klik voor meer informatie over de drie paden van studie, beoefening en toepassing het aanbod van Nalandabodhi op deze website.

ANBI-LOGOANBI instelling
Nalandabodhi Nederland is erkend als een ANBI instelling onder nummer 8500 72 852. Dat betekent dat alle giften en bijdragen kunnen worden afgetrokken van de belasting. In het kader van de ANBI-verplichtingen zijn de jaarverslagen van Nalandabodhi Nederland vanaf 2015 op deze website te vinden.
Nalandabodhi Nederland is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51535564.

Meer informatie?
Wil je meer weten over Nalandabodhi Nederland, blader dan door deze website, bezoek cursussen of activiteiten, praat met andere deelnemers of leden van Nalandabodhi, en mail daarna je vragen aan nederland@nalandabodhi.org.