Omgaan met emoties, een boeddhistisch perspectief

open boekEmoties spelen in ons dagelijkse leven een belangrijke rol. Soms zetten ze ons in een stroomversnelling en maken ze ons gelukkig, soms werken ze ons tegen en ervaren we gedoe, ongemak, lijden en zijn we uit balans. Dan zit het tegen. Onze inspanningen om te proberen onze emoties in de goede richting te sturen blijken helaas lang niet altijd effectief. Sterker: soms gaan ze geheel hun eigen gang, en brengen ze ons niet altijd in de richting die we graag uit zouden willen.

Het Tibetaans boeddhisme heeft een drietal verschillende perspectieven op emoties en van daaruit drie manieren hoe we met onze (belemmerende) emoties om kunnen gaan. Met meer inzicht in deze drie perspectieven, en met behulp van de ervaringen die we opdoen in meditatie, kunnen we leren anders naar onze  emoties te kijken.  Op deze manier worden we geleidelijk aardiger en vaardiger in de omgang met onze emoties. De studiedagen worden in Wageningen georganiseerd op 7 januari (26 november gaat niet door), 11 februari en 18 maart 2018. De dagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Perspectieven op emoties
Op deze dagen zullen de drie perspectieven in het omgaan met emoties met de bijbehorende methoden uitgebreid aandacht krijgen. De dagen hebben hun basis in meditatie en bestaan verder uit inleidingen over b.v.:

  • de drie perspectieven op omgaan met emoties
  • methoden in het omgaan met emoties
  • de gezonde en ongezonde kant van emoties en de relatie tussen beide
  • de wijsheid die in emoties verborgen zit.

Verder zijn er veel mogelijkheden ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Ook wordt er achtergrondinformatie (in het Nederlands) uitgedeeld met overzichten.

Het is handig als er wat ervaring is met de beoefening van aandachtsmeditatie (Shamatha). Dat ondersteunt deze vier dagen (maar het is niet vereist). Tijdens de cursus gaat het altijd over lichte, meer dagelijkse emoties. Het is dus geen alternatief voor therapie.

Emotional RescueKosten, meedoen
De kosten bedragen E 35,- per hele dag, 65+-ers betalen E 30,-, leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- en studenten betalen E 17,50 per dag.
Voor uitgebreide achtergrondinformatie zie Emotional rescue van Dzogchen Ponlop Rinpoche en ‘Travelling from Confusion to Original Sanity, Introduction to Buddhism (INT102)’. Deze laatste map is verkrijgbaar via Nalandabodhi vooraf aan de cursus.

Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven via de mail arnhem-wageningen@nalandabodhi.org. Je kunt op dat mailadres ook meer informatie verkrijgen. Je kunt je voor deze studiedagen opgeven door het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL 77 TRIO 0784 8402 02 (78.48.40.202) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dagdelen waaraan je mee wilt doen.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op de kosten voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.