Nalandabodhi Wageningen

(contactpersonen Martine Lans en Tom Hugens)

Wageningen-Netherlands-Modern-Building-500x330.jpg

Activiteiten in 2017-2018
Na de zomer worden er vanaf eind november tot begin juli 2018 een aantal activiteiten in Wageningen georganiseerd.

  • Er wordt een cursus van 4 dagen gegeven over ‘Omgaan met Emoties, een Boeddhistisch Perspectief’. De cursus wordt gebaseerd op het (vorig jaar verschenen) boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche” ‘Emotional Rescue’ en op de oriëntatie cursus: ‘Travelling from Confusion to Original Sanity, Introduction to Buddhism (INT102). De data voor de cursus ‘Omgaan met Emoties’ zijn:  26-11, 7-1, 11-2 en 18-3. Klik voor meer achtergrondinformatie over deze cursus op ‘Omgaan met Emoties, een Boeddhistisch Perspectief‘.
  • Twee keer per jaar wordt door Nalandabodhi Wageningen een weekendretraite georganiseerd, één in december en één in juni. Deze retraite richt zich met name op de basistechnieken van meditatie: shamatha, het temmen van de geest. Het is de bedoeling dat een deel van de weekendretraite in stilte zal plaatsvinden omdat dat helpt bij de verdieping van de meditatiebeoefening. De data worden binnenkort bekend gemaakt.
  • Er bestaat een mogelijkheid dat er vanaf mei 2018  de tweejarige paden van beoefening en studie van Nalandabodhi opnieuw in Wageningen worden aangeboden. Zie voor een overzicht van de tweejarige paden van studie en beoefening het algemene aanbod van Nalandabodhi, open voor iedereen. Klik daartoe op het algemene aanbod op deze website. De data worden tijdig bekend gemaakt.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Wageningen wordt er een groot aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast zijn er nog diverse activiteiten, alleen voor leden van Nalandabodhi Nederland. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er sangha bijeenkomsten, zijn er beoefeningsbijeenkomsten, is er overleg met meditatie instructeurs, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, en zijn er Europese bijeenkomsten.

Meer informatie?
Bovengenoemde activiteiten zijn de activiteiten Nalandabodhi in Wageningen/Arnhem. Als je geïnteresseerd bent in dergelijke activiteiten van Nalandabodhi of in nieuw te plannen activiteiten, mail dan naar de contactpersonen hieronder genoemd. Je krijgt dan een mailtje, zodra een nieuwe activiteit georganiseerd wordt.

De activiteiten van Nalandabodhi Wageningen worden gecoördineerd door Martine Lans en Tom Hugens. Vraag hen voor meer informatie.

Deelnemersbijdragen voor activiteiten in Wageningen kun je storten op rekeningnummer NL 77 TRIO 0784 8402 02 (78.48.40.202), ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Wageningen. Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.