Nalandabodhi Rotterdam

Contactpersonen voor Nalandabodhi Rotterdam zijn Katja Paping, Frans Commijs en Sebo Ebbens, te bereiken via rotterdam@nalandabodhi.org.

rotterdam6Activiteiten seizoen 2018-2019

Voor 2018-2019 zijn er diverse nieuwe open activiteiten gepland. In grote lijnen ziet dat er als volgt uit.

Open meditatieavonden op de donderdagavonden
Ook in het seizoen 2018-2019 worden op de donderdagavonden de open meditatie avonden georganiseerd vanaf 20 september. Alleen in de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen meditatie avonden. De avonden beginnen om 19.30 uur. Er is vanaf 19.15 uur koffie en thee. De avonden duren to 21.00 en na afloop is er een korte nazit. De avonden kennen korte inleidingen, meditatie en sociale activiteiten. Klik voor de opzet van deze avonden op open meditatieavonden. De meditatie avonden vinden plaats op het Proveniersplein 16b vlak achter het Centraal Station (1e etage). Data in het najaar zijn 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 25-10, 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 6-12, en 13-12.

Drie open studiedagen in het najaar over ‘de ontwikkeling van mededogen’
In het najaar van 2018 worden er drie open studiedagen georganiseerd, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. Deze dagen worden bij Djoj gehouden. Bij deze open studiedagen staat de afwisseling van studie, beoefening en toepassing in het dagelijks leven centraal.

rotterdam2

De drie dagen in het najaar vinden plaats op 18 november en 15 december. Een derde dag wordt nog ingepland. Wegens ziekte is een en ander opgeschoven. Het programma gaat over Lojong. Lojong staat voor het trainen van de geest in mededogen. Klik voor meer informatie over de drie dagen op ontwikkelen van mededogen (1),  ontwikkelen van mededogen (2), en ontwikkelen van mededogen (3).

De studiedagen kosten komend jaar E 35,- per dag. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 20,- per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-. Bij de prijs is koffie en thee, en de uit te reiken achtergrondinformatie inbegrepen, als het kort is. Wij houden onze kosten zo laag mogelijk, maar als de kosten te hoog blijken te zijn, is er altijd overleg mogelijk.

Drie open studiedagen in het voorjaar van 2019 over ‘toepassingen van het boeddhisme in ons dagelijks leven’.
In het voorjaar van 2019 vinden er ook drie open studiedagen plaats waarin vooral toepassingen van het boeddhisme in ons dagelijks leven centraal staat. Deze studiedagen, open voor iedereen, zijn gekoppeld aan de werkwijzen genoemd op onze website over toegepast boeddhisme. Klik op toegepast boeddhisme voor meer informatie. Ook deze open dagen vinden bij Djoj plaats. De data zijn: 10 februari, 10 maart en 13 april. Binnenkort volgt meer informatie.

De open studiedagen kosten E 35,- per dag. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 20,- per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-. Bij de prijs is koffie en thee en achtergrondinformatie inbegrepen. Wij houden onze kosten zo laag mogelijk, maar als de kosten toch te hoog blijken te zijn, is er altijd overleg mogelijk.

Nieuw tweejarig pad van studie 2018-2020 (Nederland)
In Rotterdam is kortgeleden het tweejarige pad van studie geëindigd. Het tweejarige pad van studie wordt elke twee jaar aangeboden. Een nieuw tweejarig pad van studie begint daarom eind september 2018 op de 4e zaterdag van de maand. De data van de eerste studiedag is op  27 oktober. Klik voor meer informatie voor de eerste studiedag op 22 september op eerste studiedag. Klik voor een beschrijving van het gehele pad van studie en de bijbehorende kosten op tweejarig pad van studie. Als je meer informatie wilt over dit pad, mail dan naar bovenstaand of onderstaand mailadres.
Het tweejarige pad van studie is overigens een cursus voor iedereen in Nederland. De cursus wordt daarom de eerste twee dagen in Rotterdam gehouden, daarna gebeurt een en ander in overleg met de deelnemers.

De Boeddha dag
Op zondag 3 februari wordt er opnieuw de Boeddha dag gehouden, Op de Boeddha dag presenteren (vrijwel) alle boeddhistische groepen in Rotterdam zich met lezingen en workshops. het is op die manier mogelijk een goede indruk te krijgen van wat zich aan Boeddhisme in Rotterdam afspeelt. Nalandabodhi Rotterdam doet altijd actief aan die dag mee. Verder informatie volgt later.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Rotterdam wordt nog een aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht, Wageningen en Almelo. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog activiteiten. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharmagemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

rotterdam3Meer informatie?

Als je meer informatie wil over activiteiten in Rotterdam, dan kun je je vragen stellen aan Katja Paping, Frans Commijs of Sebo Ebbens via het mailadres van Nalandabodhi Rotterdam: rotterdam@nalandabodhi.org. Je kunt je op dit mailadres ook opgeven voor de verschillende activiteiten. Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Rotterdam.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.