Nalandabodhi Rotterdam

Contactpersonen voor Nalandabodhi Rotterdam zijn Katja Paping, Frans Commijs en Sebo Ebbens, te bereiken via rotterdam@nalandabodhi.org.

rotterdam6Seizoen 2017-2018

De volgende activiteiten voor Nalandabodhi Rotterdam in het seizoen 2017-2018 zijn de volgende: open meditatie avonden op de donderdagavonden, drie open studiedagen, drie dagen beoefening, en deelname aan het Boeddha Festival. De activiteiten worden hieronder toegelicht.

Open meditatieavonden op de donderdagavonden
Net als vorig jaar worden op de donderdagavonden de open meditatie avonden georganiseerd. Alleen in de schoolvakanties zijn er geen meditatie avonden. De toegang is kosteloos. Op de avonden wordt met name aandacht besteed aan de beoefening van Shamatha en de vier grondslagen van aandacht. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Klik voor de opzet van deze avonden en de data op open meditatieavonden. Let op: de meditatie avonden vinden niet meer plaats in Djoj maar op het Proveniersplein 16b vlak achter het Centraal Station (1e etage).

Vier open studie- en beoefeningsdagen
Opnieuw zijn er vier open studie- en beoefeningsdagen, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. Deze dagen worden bij Djoj gehouden. Op de studiedagen staat studie centraal, ondersteund door beoefening. Daarnaast worden er twee dagen over meditatie beoefening aangeboden. Daar staat beoefening centraal ondersteund door studie.

rotterdam2Twee dagen meditatie.
Drie dagen over ‘onafhankelijk versus onderling afhankelijk’ gaan vanwege te weinig belangstelling niet door. In de plaats daarvan organiseren we twee meditatiedagen over Shamatha meditatie op 18 november en 17 december. Klik voor meer informatie op open meditatiedag 1 en open meditatiedag 2.

Vier studie- en beoefeningsdagen over ‘de Prajnaparamita Soetra’ en andere leegtes
In het voorjaar van 2018 worden er vier dagen (zaterdag 17 februari, zondag 18 maart,  zaterdag 14 april en zaterdag 12 mei) gegeven over ‘de Prajnaparamita Soetra’ en andere leegtes. In deze soetra worden belangrijke en bekende regels uitgesproken zoals: ‘Vorm is leegte, leegte is ook vorm; leegte is niet anders dan vorm, vorm is niets anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoelens, waarneming, formatie en bewustzijn leegte, ….’. De ‘Prajnaparamita Soetra’ is een belangrijke soetra (tekst) van de Boeddha. Deze soetra maakt duidelijk hoe de Boeddha over leegte dacht. Uit deze soetra blijkt ook dat leegte niet niks is (dat wordt soms gedacht maar is een groot misverstand) maar een kenmerk is van alle verschijnselen in ons en om ons heen.Dat inzicht in leegte kan ons helpen om wendbaarder in het leven te staan.
Naast de bestudering van de Prajnaparamita Soetra is er ook aandacht voor andere leegtes, die in het Tibetaans boeddhisme worden bestudeerd.
Klik voor meer informatie over deze vier dagen op de Prajnaparamita Soetra studiedagen.

De studiedagen kosten per dag E 35,-. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 17,50 per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-.

Boeddha festival
Op 29 januari 2018 vindt het Boeddha festival plaats. Ook dar doen wij aan mee. Op dit festival (gehouden in Djoj) presenteren vrijwel alle boeddhistische groepen in Rotterdam zich. De dag bestaat uit algemene inleidingen en workshops van diverse boeddhistische groepen. Op de dag doen we dit keer naast onze reguliere workshops waarschijnlijk ook een workshop ‘zingen van liederen van realisatie’, één of twee maanden later gevolgd door een open weekend ‘liederen van realisatie’ voor belangstellenden. Zingen kan goed helpen om de leringen van de Boeddha beter te ‘snappen’.

Tweejarig pad van studie 2016-2018
In Rotterdam is vorig jaar het tweejarige pad van studie begonnen. Het is niet meer mogelijk daaraan mee te doen. Maar in 2018-2019 begint een nieuw tweejarig pad van studie. Klik voor een beschrijving van het pad van studie en de bijbehorende kosten op tweejarig pad van studie.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Rotterdam wordt nog een aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog activiteiten. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharmagemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

rotterdam3Meer informatie?

Als je meer informatie wil over activiteiten in Rotterdam, dan kun je je vragen stellen aan Katja Paping, Frans Commijs of Sebo Ebbens via het mailadres van Nalandabodhi Rotterdam: rotterdam@nalandabodhi.org. Je kunt je op dit mailadres ook opgeven voor de verschillende activiteiten. Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Rotterdam.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.