Nalandabodhi Rotterdam

Contactpersonen voor Nalandabodhi Rotterdam zijn Katja Paping, Frans Commijs en Sebo Ebbens, te bereiken via rotterdam@nalandabodhi.org.

rotterdam6Seizoen 2017-2018

De activiteiten van Nalandabodhi Rotterdam in 2016-2017 zijn afgelopen.  Op dit moment zijn er de volgende activiteiten voor Nalandabodhi Rotterdam gepland in het seizoen 2017-2018: open meditatie avonden op de donderdagavonden, zes open studiedagen, drie dagen beoefening, en deelname aan het Boeddha Festival. De activiteiten worden hieronder toegelicht. De activiteiten beginnen in oktober.

Open meditatieavonden op de donderdagavonden
Net als vorig jaar worden op de donderdagavonden de open meditatie avonden georganiseerd. Alleen in de schoolvakanties zijn er geen meditatie avonden. De toegang is kosteloos. Op de avonden wordt met name aandacht besteed aan de beoefening van Shamatha en de vier grondslagen van aandacht. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Klik voor de opzet van deze avonden en de data op open meditatieavonden.

Zes open studiedagen
Opnieuw zijn er zes open studiedagen, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. Ook deze dagen worden bij Djoj gehouden.  Op de studiedagen staat studie centraal, ondersteund door beoefening. Er worden ook dagen beoefening aangeboden (zie verderop). Daar staat beoefening centraal ondersteund door studie.

rotterdam2Drie studiedagen over ‘onafhankelijk versus onderling afhankelijk’
Gedurende de eerste drie dagen (in 2017: zondag 15 oktober, zondag 12 november, en zondag 17 december) bestuderen we het thema: ‘onderling afhankelijk versus onafhankelijk’. Wij denken dat dit een belangrijke discussie is. Veel van ons denken namelijk dat we onafhankelijk in het leven staan, dat we weinig met anderen van doen hebben, of zelfs dat we ons weinig van anderen hoeven aan te trekken. Natuurlijk hebben we op basis van een eigen persoonlijke identiteit ook een zekere onafhankelijkheid. De boeddhistische visie nuanceert dat echter. De boeddhistische visie zegt dat wij meer onderling afhankelijk zijn dan we denken, dat we sterker in relatie met anderen staan, dat we elkaar meer nodig hebben dan op het eerste gezicht blijkt. De veronderstelling is dat we, als we dat zien, er de mogelijkheid bestaat om voorbij onze huidige opvattingen te komen en een diepere waardering voor en verbinding met onze omgeving te ontwikkelen. Dat zal maken dat onze inspiratie gemakkelijker te voorschijn zal komen dan wanneer we onszelf los van onze omgeving zien.
Bij de bespreking van dit onderwerp worden er ook onderdelen van lezingen van Dzogchen Ponlop Rinpoche getoond. Zondag de 12e november wordt als dag beoefening aan deze drie open studiedagen gekoppeld. Klik voor meer informatie over de eerste studiedag op eerste studiedag.

Drie studiedagen over ‘de Prajnaparamita Soetra’
Gedurende de tweede drie dagen (in 2018: zaterdag 17 februari, zondag 18 maart, en zaterdag 14 april) bestuderen we ‘de Prajnaparamita Soetra’. In deze soetra worden op basis van inspiratie van de Boeddha de belangrijke regels uitgesproken: ‘Vorm is leegte, leegte is ook vorm; leegte is niet anders dan vorm, vorm is niets anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoelens, waarneming, formatie en bewustzijn leegte, ….’. De ‘Prajnaparamita Soetra’ is een belangrijke soetra (tekst) van de Boeddha. Deze soetra maakt duidelijk hoe de Boeddha over leegte dacht. Uit deze soetra blijkt dat leegte niet niks is (dat wordt soms gedacht maar is een groot misverstand) maar een kenmerk is van alle verschijnselen in ons en om ons heen.Dat inzicht in leegte kan ons helpen om met name wendbaarder in het leven te staan.
Zaterdag 12 mei 2018 wordt als dag beoefening aan deze cursus gekoppeld. Die gaat over leegtes.

De studiedagen kosten per dag E 35,-. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 17,50 per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-.

Drie dagen beoefening rond het tweejarige pad van beoefening
Het plan voor komend jaar is om een gedeelte van het pad van beoefening aan te bieden in (dit keer) drie dagen. De reden is dat Dzogchen Ponlop Rinpoche Rotterdam zal bezoeken. Volgend jaar wordt de rest van het pad van beoefening aangeboden.

De eerste dag beoefening is gekoppeld aan de discussie tussen wederzijdse afhankelijk versus onafhankelijkheid (de eerste drie open studiedagen). Die dag vindt plaats op zaterdag 18 november. De tweede dag beoefening gaat over ‘de vier grondslagen van aandacht’ en is een  aanvulling op de donderdagavonden. Deze dag vindt plaats op zaterdag 24 februari. De derde dag beoefening gaat over leegte en staat in het licht van de drie open studiedagen over ‘de Prajnaparamita Soetra’ in het voorjaar. Deze dag is op zaterdag 12 mei.

De dagen beoefening kosten E 35,- per dag. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 17,50 per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen  beoefening en studie (zie boven)) kosten ze E 30,- per dag.

Boeddha festival
Op 29 januari 2018 is er het Boeddha festival, waaraan ook wij meedoen. Op dit festival (gehouden in Djoj) presenteren de meeste boeddhistische groepen in Rotterdam zich. De dag bestaat uit algemene inleidingen en workshops van diverse boeddhistische groepen. Op de dag doen we dit keer naast onze reguliere workshops waarschijnlijk ook een workshop ‘zingen van liederen van realisatie’, één of twee maanden later gevolgd door een open weekend ‘liederen van realisatie’ voor belangstellenden.

Tweejarig pad van studie 2016-2018
In Rotterdam is vorig jaar het tweejarige pad van studie begonnen. Het is niet meer mogelijk daaraan mee te doen. Maar in 2018-2019 begint een nieuw tweejarig pad van studie. Klik voor een beschrijving van het pad van studie en de bijbehorende kosten op tweejarig pad van studie.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Rotterdam wordt nog een aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog activiteiten. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharmagemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

rotterdam3Meer informatie?

Als je meer informatie wil over activiteiten in Rotterdam, dan kun je je vragen stellen aan Katja Paping, Frans Commijs of Sebo Ebbens via het mailadres van Nalandabodhi Rotterdam: rotterdam@nalandabodhi.org. Je kunt je op dit mailadres ook opgeven voor de verschillende activiteiten. Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Rotterdam.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.