Nalandabodhi Rotterdam

Contactpersonen voor Nalandabodhi Rotterdam zijn Katja Paping, Frans Commijs en Sebo Ebbens, te bereiken via rotterdam@nalandabodhi.org.

rotterdam6Activiteiten seizoen 2017-2018

De nog komende activiteiten voor Nalandabodhi Rotterdam in het seizoen 2017-2018 zijn de volgende: open meditatie avonden op de donderdagavonden, vier open studiedagen, een dag beoefening, en deelname aan het Boeddha Festival. De activiteiten worden hieronder toegelicht.

Open meditatieavonden op de donderdagavonden
Net als vorig jaar worden op de donderdagavonden de open meditatie avonden georganiseerd. Alleen in de schoolvakanties zijn er geen meditatie avonden. De toegang is kosteloos. Op de avonden wordt met name aandacht besteed aan de beoefening van shamatha en de vier grondslagen van aandacht. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Klik voor de opzet van deze avonden en de data op open meditatieavonden. Let op: de meditatie avonden vinden niet meer plaats in Djoj maar op het Proveniersplein 16b vlak achter het Centraal Station (1e etage).

Drie open studiedagen over de Prajnaparamita Soetra en andere leegtes.
Opnieuw zijn er drie open studiedagen, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. Deze dagen worden bij Djoj gehouden. Op de studiedagen staat studie centraal, ondersteund door beoefening.

rotterdam2

De drie dagen zijn op zondag 18 maart,  zaterdag 14 april en zaterdag 12 mei. In deze soetra worden belangrijke en bekende regels uitgesproken zoals: ‘Vorm is leegte, leegte is ook vorm; leegte is niet anders dan vorm, vorm is niets anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoelens, waarneming, formatie en bewustzijn leegte, ….’. De Prajnaparamita Soetra is een belangrijke soetra (tekst) van de Boeddha. Deze soetra maakt duidelijk hoe de Boeddha over leegte dacht. Uit deze soetra blijkt ook dat leegte niet niks is (dat wordt soms gedacht maar is een groot misverstand) maar een kenmerk is van alle verschijnselen in ons en om ons heen.Dat inzicht in leegte kan ons helpen om minder gefixeerd en wendbaarder in het leven te staan.
Naast de bestudering van de Prajnaparamita Soetra is er ook aandacht voor andere leegtes, die in het Tibetaans boeddhisme worden bestudeerd, zodat het helderder is waar specifiek de leegte van de Prajnaparamita Soetra over gaat.
Klik voor meer informatie over deze drie dagen op de Prajnaparamita Soetra studiedagen.

De studiedagen kosten per dag E 35,-. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 17,50 per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-.

Tweejarig pad van studie 2016-2018
In Rotterdam is vorig jaar het tweejarige pad van studie begonnen. Het is niet meer mogelijk daaraan mee te doen. Maar in 2018-2019 begint een nieuw tweejarig pad van studie. Klik voor een beschrijving van het pad van studie en de bijbehorende kosten op tweejarig pad van studie.

Bezoek Lee Worley
In het weekend van 21 en 22 April is Lee Worley op bezoek in Rotterdam. Ze geeft een weekend over Shamatha, Kalmte en de Vijf Zintuigen. Lee Worley is een hoofdleraar in de Nalandabodhi traditie. Klik voor meer informatie op ‘weekend met Lee Worley‘.
In drie dagen na het weekend geeft Lee Worley een cursus over ‘Mudra Space Awareness’. Daar gaat het om hoe we ons door de ruimte kunnen bewegen met behoud van het gevoel voor die ruimte. Als we dat kunnen en niet fixeren, kunnen we gemakkelijker ontspannen blijven. Deze bijeenkomst vindt plaats in Epe. Klik voor meer informatie op driedaagse met Lee Worley.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Rotterdam wordt nog een aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog activiteiten. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharmagemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

rotterdam3Meer informatie?

Als je meer informatie wil over activiteiten in Rotterdam, dan kun je je vragen stellen aan Katja Paping, Frans Commijs of Sebo Ebbens via het mailadres van Nalandabodhi Rotterdam: rotterdam@nalandabodhi.org. Je kunt je op dit mailadres ook opgeven voor de verschillende activiteiten. Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Rotterdam.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.