Nalandabodhi Rotterdam

Contactpersonen voor Nalandabodhi Rotterdam zijn Katja Paping, Frans Commijs en Sebo Ebbens, te bereiken via rotterdam@nalandabodhi.org.

rotterdam6Activiteiten seizoen 2018-2019

Voor 2018-2019 zijn er diverse nieuwe open activiteiten gepland. In grote lijnen ziet dat er als volgt uit.

Open meditatie op de zondagochtenden
Vanaf zondagochtend  6 januari, van 10.00-12.00 uur, organiseert Nalandabodhi Rotterdam meditatieochtenden voor zowel leden van Nalandabodhi als niet leden, voor zowel beginners als gevorderden. Meestal vinden de ochtenden plaats op de eerste zondag van de maand. Klik voor deze eerste ochtend op meditatie op zondagmorgen (1).

We organiseren deze ochtenden, omdat mediteren in een groep behulpzaam, ondersteunend en inspirerend blijkt te zijn voor je persoonlijke beoefening. Tijdens de ochtenden wordt er  Shamatha beoefend. Shamatha of aandachtsmeditatie is een manier om je geest te kalmeren en te ontspannen om die daarna te leren kennen. Shamatha betekent sgom in het Tibetaans, wat vertrouwd raken betekent. Shamatha meditatie wordt gezien als een beoefening die de basis is voor andere beoefeningen. Als we regelmatig mediteren komt onze geest tot rust en ontspant. Ook andere vormen van meditatie zullen aan de orde kunnen komen. Tijdens de ochtenden is er begeleiding.
Na afloop is er de mogelijkheid aan te schuiven bij de lunch om elkaar ook op andere wijze te ont-moeten.
Klik voor meer informatie over de plaats op (meestal) de eerste zondagmorgen per maand. De data zijn: 6 januari, 10 februari (een week later in verband met het boeddha festival), 7 april, 2 juni en 7 juli. Omdat we graag een groep willen vormen vragen we je om voor de hele cyclus mee te doen. We starten om 10.00 uur. Als je wat eerder komt is er koffie en kunnen we rustig starten.  De kosten voor de hele cyclus is 15 euro.
Aanmelden en vragen stellen kan via Frans Commijs of Katja Paping via de mail rotterdam@nalandabodhi.org.

Drie open studiedagen in het najaar over ‘de ontwikkeling van mededogen’
In het najaar van 2018 worden er drie open studiedagen georganiseerd, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. Deze dagen worden bij Djoj gehouden. Bij deze open studiedagen staat de afwisseling van studie, beoefening en toepassing in het dagelijks leven centraal.

rotterdam2

De drie dagen in het najaar vinden plaats op 18 november en 15 december. Een derde dag wordt nog ingepland. Wegens ziekte is een en ander opgeschoven. Het programma gaat over Lojong. Lojong staat voor het trainen van de geest in mededogen. Klik voor meer informatie over de drie dagen op ontwikkelen van mededogen (1),  ontwikkelen van mededogen (2), en ontwikkelen van mededogen (3).

De studiedagen kosten komend jaar E 35,- per dag. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 20,- per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-. Bij de prijs is koffie en thee, en de uit te reiken achtergrondinformatie inbegrepen, als het kort is. Wij houden onze kosten zo laag mogelijk, maar als de kosten te hoog blijken te zijn, is er altijd overleg mogelijk.

Drie open studiedagen in het voorjaar van 2019
In het voorjaar van 2019 vinden er ook drie open studiedagen plaats. Ook deze open dagen vinden bij Djoj plaats. De data zijn: 10 februari, 10 maart en 13 april. De eerste studiedag gaat over de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme. Sebo Ebbens heeft daar een boek over geschreven: ‘Stralend in de Wereld, Vijf vijf Tibetaanse wijsheden in ons dagelijks leven’. Over dat onderwerp gaat de studiedag op 10 februari. Binnenkort volgt meer informatie

Op 10 maart en 13 april worden er twee studiedagen georganiseerd over ‘het levenswiel’. Het levenswiel was een afbeelding die vroeger altijd in de hal van kloosters hingen en die informatie gaf aan de bezoekers over de essentie van waar het in het boeddhisme over gaat. Die afbeelding bespreken we gedurende die twee dagen. Onderwerpen daarbij zijn o.a.: onwetendheid en belemmeringen die maken dat we niet zien wat we zouden kunnen zien; de zes rijken, de manieren waarop wij ons leven op dit moment inrichten; de nidana’s, de wijze waarop we er steeds weer voor zorgen dat we in situaties terecht komen die gedoe met zich mee brengen; en tot slot de wijze waarop we ons hiervan kunnen bevrijden. De twee dagen zijn daarmee een goede introductie in het boeddhsime. Binnenkort volgt meer informatie.

De open studiedagen kosten E 35,- per dag. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 20,- per dag. Bij deelname van 3 of meer dagen (studie en beoefening, zie verderop) kost een dag E 30,-. Bij de prijs is koffie en thee en achtergrondinformatie inbegrepen. Wij houden onze kosten zo laag mogelijk, maar als de kosten toch te hoog blijken te zijn, is er altijd overleg mogelijk.

Nieuw tweejarig pad van studie 2018-2020 (Nederland)
In Rotterdam is kortgeleden het tweejarige pad van studie geëindigd. Het tweejarige pad van studie wordt elke twee jaar aangeboden. Een nieuw tweejarig pad van studie begint daarom eind oktober 2018 op de 4e zaterdag van de maand. De eerste studiedag was op  27 oktober. Die is geweest. De tweede dag  is op 24 november. Klik voor meer informatie voor die tweede studiedag op tweede studiedag. Klik voor een beschrijving van het gehele pad van studie en de bijbehorende kosten op tweejarig pad van studie. Als je meer informatie wilt over dit pad, mail dan naar bovenstaand of onderstaand mailadres.
Het tweejarige pad van studie is overigens een cursus voor iedereen in Nederland. De cursus wordt daarom de eerste twee dagen in Rotterdam gehouden, daarna vinden de bijeenkomsten plaats in overleg met de deelnemers.

De Boeddha dag
Op zondag 3 februari is er opnieuw een Boeddha dag.  Op de Boeddha dag presenteren (vrijwel) alle boeddhistische groepen in Rotterdam zich met lezingen en workshops. Het is op die manier mogelijk een goede indruk te krijgen van wat zich aan Boeddhisme in Rotterdam afspeelt. Nalandabodhi Rotterdam doet altijd actief aan die dag mee. Verder informatie volgt.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Rotterdam wordt nog een aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Dordrecht, Wageningen en Almelo. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog activiteiten. Zo zijn er aparte studiecursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharmagemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

rotterdam3Meer informatie?

Als je meer informatie wil over activiteiten in Rotterdam, dan kun je je vragen stellen aan Katja Paping of Frans Commijs via het mailadres van Nalandabodhi Rotterdam: rotterdam@nalandabodhi.org. Je kunt je op dit mailadres ook opgeven voor de verschillende activiteiten. Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Rotterdam.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.