Nalandabodhi Dordrecht

De contactpersoon voor Nalandabodhi Dordrecht is Liza van Dorp. Ze is per mail bereikbaar via  info@azil.nl.

Vanaf 1 oktober 2017 gaan er ook in Dordrecht activiteiten van Nalandabodhi van start: Nalandabodhi Dordrecht. In het seizoen 2017-2018 (komend schooljaar) worden er zes studiedagen gegeven, open voor iedereen. De studiedagen zullen worden gehouden bij AZIL. Het adres van Azil (Centrum voor Levenskunst) is Mauritsweg 157C, 3314 JG, Dordrecht.

De zes open studiedagen
De data en de onderwerpen voor de zes studiedagen zijn de volgende:

  • Op 8 oktober 2017 van 10.00 – 16.00 uur: Een boeddhistische visie op omgaan met emoties, 1. Deze studiedag is geweest.
  • Op 12 november van 10.00 – 16.00 uur: Een boeddhistische visie op omgaan met emoties, 2. Deze studiedag is geweest.
  • Op 10 december van 10.00 – 16.00 uur: Inleiding in (de wet van) karma en de betekenis daarvan voor ons dagelijkse leven. Deze studiedag is geweest.

Deze drie dagen worden gegeven en gecoördineerd door Liza van Dorp

  • Op 21 januari 2018 van 10.00 – 16.00 uur: Een inleiding in de boeddhistische visie op leven en sterven, 1. Deze studiedag is geweest.
  • Op 3 maart van 10.00 – 16.00 uur: Een inleiding in de boeddhistische visie op leven en sterven, 2. Deze studiedag is geweest.
  • Op 21 april van 10.00 – 16.00 uur: Een inleiding in de boeddhistische visie op leven en sterven, 3. Klik op leven en sterven 3 voor meer informatie over deze dag.

Deze drie dagen worden gegeven door Sebo Ebbens en gecoördineerd door Liza van Dorp. Klik voor meer een algemene beschrijving van deze cursus van drie dagen op leven en sterven.

De studiedagen kosten per dag E 35,-. Voor leden kosten ze E 25,- per dag, voor 65+-ers E 30,- per dag en voor studenten E 17,50 per dag. Bij deelname van 3 of meer studiedagen kosten ze E 30,- per dag.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Dordrecht wordt een groot aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Rotterdam en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog aparte activiteiten. Zo zijn er aparte cursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharma gemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

Verdere informatie
Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Dordrecht.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.