Nalandabodhi Dordrecht

De contactpersoon voor Nalandabodhi Dordrecht is Liza van Dorp. Ze is per mail bereikbaar via  info@azil.nl. Alle bijeenkomsten van Nalandabodhi vinden plaats bij AZIL. Het adres van Azil (Centrum voor Levenskunst) is Mauritsweg 157C, 3314 JG, Dordrecht.

Seizoen 2018-2019
Op dit moment wordt nagedacht over een mogelijk programma in de periode vanaf september 2018 tot 1 juni 2019. De data van de eerste drie open studiedagen in 2018 zijn nu bekend. Dat worden 7 oktober, 4 november en 9 december. Op 7 oktober wordt er een studiedag gegeven over ‘de vijf wijsheden’, een belangrijk onderwerp uit het Tibetaans boeddhisme. De docent voor die dag is Sebo Ebbens. Hij zal die dag zijn boek ‘Stralend in de Wereld’ toelichten met veel praktische voorbeelden en oefeningen. Klik op open dag vijf wijsheden voor meer informatie.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Dordrecht wordt een groot aantal activiteiten open voor iedereen georganiseerd in Rotterdam, Wageningen en Almelo. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog aparte activiteiten. Zo zijn er aparte cursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharma gemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.

Verdere informatie
Deelnemerskosten kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Dordrecht.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op bijdragen voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.