Nalandabodhi Almelo

De planning voor het najaar van 2018-2019 is op dit moment:

  • Vier open avonden met een introductie in het Boeddhisme. De titel van de cursus is ‘Het leven van de Boeddha’. In de cursus worden parallellen getrokken tussen het leven van de Boeddha en ons eigen leven. Daardoor wordt het duidelijk waar het in het boeddhisme over gaat.
    De cursus is een algemene introductie in de belangrijkste begrippen van het boeddhisme. De cursus is daarom geschikt voor iedereen, of je nu veel of niets van het boeddhisme weet.
    De bijeenkomsten vinden elke twee weken op dinsdagavond plaats. De data voor de avonden zijn: 30 oktober, 13 november en nog een nieuw te bepalen dag (wegens ziekte is e.e. wat uitgesteld). De data zijn op verzoek van een aantal deelnemers wat later gepland en zijn nu van 19.30 – 22.00 uur. Koffie is er vanaf 19.00 uur. De plaats in Almelo wordt aan de deelnemers bekend gemaakt. Meer informatie over de tweede avond op donderdagavond 30 oktober is te vinden op ‘het leven van de Boeddha (2)’, over de derde avond op 13 november op ‘het leven van de Boeddha (3)‘, over de vierde avond (komt nog een nieuwe datum voor) op ‘het leven van de Boeddha (4)’. De kosten per avond bedragen E 17,50. dat is inclusief uit te reiken materiaal. Kortingen zijn mogelijk. Zie hieronder.
  • Twee open avonden over ‘Omgaan met Emoties’. De cursus wordt gebaseerd op het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘Emotional Rescue’. In elk geval is er achtergrondinformatie in het Nederlands (het boek is in het Engels). De avonden zijn op de dinsdagavonden 4 en 18 december en zijn wederom van 19.30 uur tot 22.00 uur.  Ook hier wordt de plaats in Almelo aan de deelnemers bekend gemaakt. De kosten voor deze twee avonden bedragen E 35,-. Studenten betalen E 17,50, 65+-ers E 30,- en leden van Nalandabodhi Nederland E 25,-. Voor mensen die per jaar meer dan twee dagen meedoen, zijn de kosten E 30,- per dag.

Anne-Marie Beelaerts zal de activiteiten in Almelo coördineren. Als je vragen hebt over deze avonden of over Nalandabodhi Almelo of Nalandabodhi Nederland, klik dan op de mail van Nalandabodhi Nederland.

Mocht je geïnteresseerd zijn om op een verzendlijst geplaatst te worden voor activiteiten in Almelo, laat dat dan via de mail hierboven weten.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Almelo wordt er een groot aantal open activiteiten georganiseerd in Rotterdam, Dordrecht en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog aparte activiteiten. Zo zijn er aparte cursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharma gemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.