Nalandabodhi Almelo

In Almelo zijn begin april twee avonden georganiseerd waarin een oriëntatie werd gegeven op de boeddhistische visie op leven en sterven. De belangstelling voor beide avonden was groot. Ook bleek er genoeg belangstelling voor vervolgactiviteiten.

Om die reden wordt vervolg georganiseerd. Op dit moment wordt gedacht aan:

  • Een oriëntatie cursus, waarin de belangrijkste boeddhistische begrippen de revue zullen passeren;
  • Een studiegroep die één van de boeken van Dzogchen Ponlop RInpoche gaat bestuderen;
  • Een aantal avonden met een vervolg op de discussie over de boeddhistische visie op leven en sterven.

Een en ander zal waarschijnlijk plaats vinden komend September. Degene die de activiteiten in Almelo zal coördineren is Anne-Marie Beelaerts. Klik voor meer informatie op Nalandabodhi Nederland. Dat is voorlopig even de mail. Zodra het programma meer definitief is, zullen we dat hier vermelden.
Mocht je geïnteresseerd zijn om op een verzendlijst geplaatst te worden voor activiteiten in Almelo, laat dat via deze mail even weten.