Nalandabodhi Almelo

De planning voor het najaar van 2018-2019 is op dit moment:

  • Vier open avonden met een introductie in het Boeddhisme. De titel van de cursus is ‘Het leven van de Boeddha’. In de cursus worden parallellen getrokken tussen het leven van de Boeddha en ons eigen leven. Daardoor wordt het duidelijk waar het in het boeddhisme over gaat.
    De cursus is een algemene introductie in de belangrijkste begrippen van het boeddhisme. De cursus is daarom geschikt voor iedereen, of je nu veel of niets van het boeddhisme weet.
    De bijeenkomsten vinden plaats elke twee weken op dinsdagavond . De data voor de avonden zijn: 11 en 25 september en 9 en 23 oktober. De tijden zijn van 19.30 – 22.00 uur. Koffie is er vanaf 19.00 uur. De plaats in Almelo wordt binnenkort bekend gemaakt. Meer informatie over de eerste avond op 11 september kun je vinden op ‘het leven van de Boeddha (1)’, over de tweede avond op 25 september op ‘het leven van de Boeddha (2)’, over de derde avond op 9 oktober op ‘het leven van de Boeddha (3)‘, over de vierde avond op 23 oktober op ‘het leven van de Boeddha (4)’.
  • Twee open avonden over ‘Omgaan met Emoties’. De cursus wordt gebaseerd op het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘Emotional Rescue’. In elk geval is er achtergrondinformatie in het Nederlands (het boek is in het Engels). De cursusavonden vinden plaats op 13 en 27 november, wederom op dinsdag avonden en wederom van 19.30 uur tot 22.00 uur.  Ook hier is de plaats in Almelo nog niet bekend, die wordt binnenkort bekend gemaakt.

Anne-Marie Beelaerts zal de activiteiten in Almelo coördineren. Als je vragen hebt over deze avonden of over Nalandabodhi Almelo of Nalandabodhi Nederland, klik dan op de mail van Nalandabodhi Nederland.

Mocht je geïnteresseerd zijn om op een verzendlijst geplaatst te worden voor activiteiten in Almelo, laat dat dan via de mail hierboven weten.

Overige activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten in Almelo wordt er een groot aantal open activiteiten georganiseerd in Rotterdam, Dordrecht en Wageningen. Daarnaast zijn er voor leden van Nalandabodhi Nederland ook nog aparte activiteiten. Zo zijn er aparte cursussen voor leden, is er een traject met vervolgstudie, zijn er bijeenkomsten van de sangha (de dharma gemeenschap), zijn er beoefeningsbijeenkomsten, zijn er trainingen voor meditatie-instructeurs, zijn er Europese bijeenkomsten, enzovoort.