Rotterdam. Nieuw twee-jarig pad van studie, eerste bijeenkomst

Datum/Tijd
27/10/2018
10:00 am - 4:00 pm

open boekOp 27 oktober 2018 beginnen we een nieuw tweejarig pad van studie van Nalandabodhi Nederland. Het tweejarig pad zal duren tot en met mei 2020 en zal bestaan uit 16 dagen. De eerste bijeenkomst begint met de eerste module: Hinayana Course One, Hinayana View, HIN201.

Voor de eerste module trekken we vier zaterdagen uit (t/m december 2019). In de tweede helft van het jaar (weer vier dagen) doen we de tweede module (HIN202). Die tweede module ontvang je ruim voor die tijd. De data worden daarmee in 2018: 27 oktober, 24 november en 22 december. En in het voorjaar van 2019: 23 februari (eind eerste module, HIN201), 23 maart, 20 april (deze datum vanwege Koningsdag een week later), en 25 mei (eind tweede module, HIN202). Er wordt nog een extra dag toegevoegd in overleg met de deelnemers. Klik voor een overzicht van het tweejarige pad van studie op tweejarig pad van studie.

De eerste zaterdag vindt plaats bij Biek in Rotterdam, evenals de tweede zaterdag (zie hieronder voor het adres). Na de 2e bijeenkomst wordt de plek van de bijeenkomsten (en eventueel veranderingen van data) gepland in overleg met de deelnemers omdat het om een landelijke cursus gaat. Dat kan dus ook buiten Rotterdam zijn. We werken vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.45 uur en van ongeveer 13.30 tot uiterlijk 16.00 uur. We beginnen natuurlijk eerst met onszelf voorstellen en dergelijke omdat we met een nieuwe groep starten. Ruim voor 10.00 uur is er al koffie of thee. Dat is er ook tussendoor.

De deelnemers krijgen de eerste module voor eind augustus evenals de eerste leeswijzers. Voor de eerste dag bestuderen we class 1 en 2 van HIN201. Een belangrijke opmerking bij de studie van het materiaal: mocht je bepaalde onderwerpen niet snappen, ook niet na twee keer lezen, laat het dan gaan. Het niet snappen is een goede reden om het daar op de studiebijeenkomsten samen over te hebben. Dat is waarom er begeleiding is bij het pad van studie. Als je het daarna dan nog een keer bestudeert, zul je merken dat dat bepaalde onderwerp veel beter toegankelijk is.

Kosten
De kosten voor een module zijn E 100,- voor niet-leden en E 75,- voor leden. Daarbij komen er kosten voor het materiaal. Die bedragen voor de eerste module E 25,- inclusief map. Voor de tweede module zijn de kosten hetzelfde. Koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen.

Je kunt je voor deze modules opgeven door het formulier onderaan deze bladzijde in te vullen. Daarnaast is het verzoek om het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84,24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dagen waaraan je mee wilt doen.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn de kosten voor deelname aan de studie als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen. Dat geldt niet voor het materiaal.

Voorbeeld leeswijzer

Padvanstudie-webWe gaan de volgende onderwerpen bespreken:

  1. We gaan het hebben over wat de redenen zijn om te studeren, wat de functie van studie is in de Nalandabodhi traditie.
  2. Het eerste boek gaat over de visie van het Hinayana boeddhisme. Deze visie wordt gezien als de basis van zowel de studie als de beoefening in het Hinayana. In latere modules en latere beoefeningen wordt ervan uitgegaan dat iedereen de belangrijkste begrippen van de Hinayana visie kent. Een belangrijk onderdeel van de visie van het Hinayana is dat we moeten erkennen dat er lijden is (de eerste twee edele waarheden: de edele waarheid van het lijden (1) en de edele waarheid van de oorzaak van het lijden (2). We zullen het daarbij uitgebreid hebben wat de boeddhisten onder lijden verstaan). En als we het erkend hebben, dat we daar van af willen komen omdat we verlangen naar vrijheid, vrijheid van lijden, vrijheid van gedoe. De veronderstelling is dat dat mogelijk is. Daar gaan de tweede twee edele waarheden over: de edele waarheid van het stoppen van het lijden (3) en de edele waarheid van het pad (het achtvoudige pad) (4)). De wil, de motivatie om van het lijden af te komen wordt in het boeddhisme ‘renunciation’ genoemd. ‘Renunciation’ betekent in het Tibetaans: ‘zeker weten dat we ons lijden niet langer willen’. Dat begrip komt veel voor op het Boeddhistische pad, ook als je een gevorderde beoefenaar bent.  Dat is dus een belangrijk begrip (p.7). Een tweede kenmerk van de Hinayana visie dat we de reis alleen maken (p.4) en vooral voor onszelf maken. Weer anders gezegd: niemand kan het voor ons doen. Deze twee onderdelen worden op de eerste studiedag verder toegelicht en met elkaar bediscussieerd.
  3. Het tweede onderwerp dat we bespreken zijn de drie gebieden waarin we getraind worden (pp. 12 -24) (waar iedereen in getraind wordt die een boeddhistisch pad wil lopen. Dat geldt ook voor monniken). Mijn voorstel is dat we deze tekst samen doornemen (soms werkt samen beter dan alleen).
  4. Enzovoort …


Location
Biek

Kaart wordt geladen...

Category(ies)