Rotterdam. Studiedag ‘Onafhankelijkheid versus onderlinge afhankelijkheid’

Datum/Tijd
12/11/2017
10:00 am - 4:00 pm

open boekOp zondag 12 november is er een open studiedag rond het thema “onafhankelijkheid versus onderlinge afhankelijkheid”.  De  studiedag staat open voor iedereen, zowel voor mensen voor wie het boeddhisme nieuw is als voor meer gevorderde studenten.

De dag vindt plaats in Djoj,  zaal 9 (zie onderaan deze bladzijde voor het adres) en duurt van 10.00 – 16.00 uur .

De tweede (en laatste) studiedag rond het thema “Onafhankelijkheid versus onderlinge afhankelijkheid vindt plaats op 17 december. De beide dagen sluiten op elkaar aan, maar zijn prima los te volgen.  De studiedagen gaan vooral over studie. Er vindt wel beoefening plaats, maar vaak in een eenvoudige vorm. Er is ook een dag gepland over dit onderwerp waarbij het vooral gaat om beoefening. Die dag vindt plaats op 18 november.

Koffie en thee wordt aangeboden vanaf half tien. Er is een lunch bij Djoj verkrijgbaar voor E 8,-. of soep voor E 2,50. Je kunt je hiervoor aan het begin van de studiedag opgeven.

Programma
Op deze dag zullen we het begrip ‘onderlinge afhankelijkheid’ verkennen. Vanuit de boeddhistische visie wordt gesteld dat, als we zien dat de dingen die om ons heen gebeuren onderling afhankelijk zijn, we gelukkiger zijn (worden) dan wanneer we dit niet zien.

De belangrijkste vraag op de studiedag is: ‘hoe werkt onderlinge afhankelijkheid?’. Om antwoord te krijgen op die vraag gaan we eerst kijken naar oorzaak en gevolg in onze handelingen en de onderlinge afhankelijkheid tussen die twee. Daarna gaan we het hebben hoe we meer inzicht in en daarna ook meer invloed op onze werkelijkheid kunnen krijgen. Als we die hebben, kunnen we ons gedoe (lijden) verminderen.

Als je je opgeeft krijg je ruim een week van te voren het precieze programma toegestuurd. De dagen worden gegeven door Yolande Berendsen, Frans Commijs en Katja Paping.

Kosten, meedoen
De kosten bedragen E 35,- per dag, voor 3 dagen betaal je E 90,-. 65+-ers betalen E 30,- per dag; leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- per dag,-; en studenten betalen E 17,50 per dag. Mocht je minder geld hebben, laat dan iets van je horen. Geld mag nooit een reden zijn om niet mee te doen. Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven via de mail: rotterdam@nalandabodhi.org. Via dit mailadres kun je ook meer informatie krijgen.

Je kunt je voor deze studiedagen opgeven door het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 19 84 24 280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dagdelen waaraan je mee wilt doen.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op de kosten voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.


Location
Djoj

Kaart wordt geladen...

Category(ies) No Categories