Rotterdam. Lojong, ontwikkelen van mededogen (3)

Datum/Tijd
19/01/2019
10:00 am - 4:00 pm

beoefeningOp 19 januari 2019 is de derde dag van drie open dagen in het najaar in Rotterdam. Wegens ziekte moesten de dagen wat verschuiven. De drie dagen gaan over ‘Lojong’, het trainen van onze geest in mededogen. De eerste en tweede dag zijn geweest. De derde (en laatste) dag begint om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur en vindt plaats bij iemand thuis. Het adres wordt bekend gemaakt aan degenen die aan deze dag meedoen. Om 9.30 uur is er koffie. Het is nog mogelijk aan deze derde dag mee te doen.

De Lojong module is één van de 5 modules van het tweejarige pad van beoefening. Klik voor meer informatie over dat pad op het tweejarige pad van beoefening. De Lojong module gaat met name over ‘het trainen van de geest in mededogen’. Vaak wordt Lojong (Tibetaans) vertaald met ‘training van de geest’ of  ‘geesttraining’. ‘Lo’ staat voor geest, met name intellectuele geest, ‘jong’ staat voor training of vertrouwd raken.

Programma van de derde dag
Op de derde dag besteden we, zoals altijd, aandacht aan Shamatha (het temmen van de geest). Met een getemde geest heb je meer aandacht wie er voor je staat en wat die persoon je doet. Ook heb je meer aandacht voor hoe je er zelf voor staat. Ook doen we de Tonglen beoefening en bespreken we opnieuw mogelijke ervaringen daarmee, omdat die beoefening binnen de lojong als belangrijke beoefening gezien wordt. In aansluiting daarop gaan we door met dat deel van de 59 spreuken van Atisha die we nog niet besproken hebben. Tot slot besteden we als een vorm van samenvatting extra aandacht aan hoe we met mededogen met onszelf en met anderen om ons heen om kunnen gaan .

De dag is verder ruim voorzien van koffie en thee. De docent van de drie dagen is Sebo Ebbens, de coördinator Deborah de Rooij. De dag wordt gehouden bij iemand thuis. De deelnemers krijgen het adres tijdig toegestuurd.

Over het ontwikkelen van mededogen (Lojong)
Meer achtergrondinformatie over het ontwikkelen van mededogen is te vinden door te klikken  op ontwikkelen van mededogen, 4e module. Daar zijn in een apart onderdeel de 59 spreuken van Atisha beschreven.

Kosten, meedoen
De kosten bedragen E 35,- per dag.  65+-ers betalen E 30,-, leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- en studenten betalen E 20,- per dag. Als mensen alle drie de dagen meedoen, betalen ze E 30,- per dag. In deze kosten is koffie en thee inbegrepen. Daarnaast is het mogelijk om de kaartjes te kopen waar de 59 slogans opstaan. Die kaartjes kosten E 10,-.

Het is mogelijk je voor deze cursus op te geven via de mail van Nalandabodhi Rotterdam. Je kunt op dat mailadres ook meer informatie verkrijgen. Je kunt je voor deze studiedagen opgeven door het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84,24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dagen waaraan je mee wilt doen.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op de kosten voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.


Kaart onbeschikbaar

Category(ies)