Rotterdam. Eerste open studiedag over de Prajnaparamita Soetra en andere leegtes

Datum/Tijd
18/03/2018
10:00 am - 4:00 pm

open boekIn het voorjaar van 2018 worden er drie dagen gegeven over de ‘Prajnaparamita Soetra’ en andere leegtes. De dagen worden gegeven op 18 maart, 14 april en 12 mei. De dagen staan open voor iedereen. De dagen zijn (zeer) geschikt voor zowel beginnende als gevorderde boeddhisten en/of beoefenaars. Zie voor een algemene beschrijving van de drie dagen studiedagen over leegtes.

De beschrijving op deze bladzijde gaat over de eerste dag van de drie studiedagen op zondag 18 Maart. De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur en vindt plaats in Djoj. Zie voor het adres van Djoj onderaan deze pagina. Er is koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Vijf leegtes en de Soetra
In het Tibetaans boeddhisme van Nalandabodhi worden er vijf leegtes onderscheiden. Elk van die leegtes heeft eigen kenmerken. Op de eerste dag bespreken we de eerste, de tweede en de derde van de vijf leegtes. We doen dat omdat we daarmee beter inzicht krijgen in wat leegte inhoudt. We doen dat ook aan praktische en herkenbare voorbeelden. Zonder onze eerste inzichten zou de tekst van de Prajnaparamita Soetra je in de war kunnen brengen als een nihilistische beschrijving van de wereld. Ze schrijven namelijk vooral over wat er niet is. Op de eerste dag wordt er al regelmatig naar de Soetra verwezen.

De eerste dag op 18 maart
De eerste dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Ochtend

  • Inleiding in Shamatha meditatie. Shamatha meditatie hebben we steeds nodig als we onze geest getemd willen houden bij de verschillende onderzoekingen die we gaan verrichten tijdens de dagen.
  • Inleiding in de vijf leegtes die in het Tibetaans boeddhisme worden onderscheiden
  • Inleiding in de derde leegte, de leegte van ‘het samengestelde verschijnsel’. Na de inleiding met bijbehorende discussies gaan we op onderzoek uit naar wat het begrip ‘leegte’ in deze visie betekent.
  • Deze samengesteldheid slaat ook op de leegte van ons ego: egoloosheid. Dat begrip is de eerste leegte. Ook daar zullen we kort aandacht aan besteden.
  • Discussie over het nut van deze ‘eerste en derde leegte’ in ons dagelijkse leven.

Middag

  • Shamatha meditatie
  • Reciteren van de Prajnaparamita Soetra en daarna aandacht voor het eerste deel van één van de kernzinnen in de Soetra: ‘vorm is leegte’ naar aanleiding van de ervaringen in de ochtend.
  • Inleiding in de tweede leegte, verschijnselen zien als een droom. Als iets als een droom beschouwd wordt, betekent dat dat het begrip ‘leegte’ er ook op van toepassing is.
  • Op onderzoek uit naar wat het betekent als we zeggen dat ‘iets als een droom’ is.
  • Discussie over het nut van het begrip ‘als een droom’ voor ons dagelijkse leven.

Het schema van deze dag ligt niet vat. Een en ander hangt mede af van de inbreng van de deelnemers. Er wordt per leegte achtergrondinformatie uitgedeeld.
Tussendoor is er koffie en thee. dat is bij de prijs inbegrepen. Het is mogelijk in Djoj een vegetarische lunch te bestellen a E 8,-, of soep a E 2,50. Je kunt dit bestellen aan het begin van de studiedag.
De leraar van de drie dagen is Sebo Ebbens, de coordinator Katja Paping.

prajnaparamita-2

Organisatie, kosten en je opgeven
Een losse dag kost E 35,-. Als je minstens drie dagen meedoet of mee hebt meegedaan aan de verschillende studiedagen in het seizoen 2017-2018, betaal je E 30,- per dag. Daarnaast is er 15% korting voor 65+-ers (een losse dag kost dan E 30,-) en 50% korting voor studenten (een losse dag kost dan E 17,50). Leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- per dag.

Je kunt je voor deze drie studiedagen opgeven via rotterdam@nalandabodhi.org. Op dit mailadres kun je ook meer informatie krijgen. Je inschrijving is definitief als je het deelnemersgeld gestort hebt op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dag of dagen. Mensen die zich opgeven krijgen ruim een week voor elke dag een mail met het programma voor die dag.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI instelling is, zijn alle bijdragen aan de cursussen (behalve de kosten voor het schriftelijk materiaal) aftrekbaar van de belastingen.


Location
Djoj

Kaart wordt geladen...

Category(ies)