Dordrecht. De vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme

Datum/Tijd
07/10/2018
10:00 am - 4:00 pm

De vijf wijsheden

open boekOp 7 oktober 2018 wordt er bij Nalandabodhi Dordrecht een open studiedag georganiseerd waarin de vijf wijsheden uit het Tibetaans boeddhisme centraal staan. De studiedag begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. De plaats waar de studiedag gehouden wordt, is het Centrum Azil. Zie onderdaan deze bladzijde voor het adres.

De vijf wijsheden
De vijf wijsheden houden in dat we vijf perspectieven hebben, waarmee we naar de wereld kunnen kijken; of vijf stijlen bezitten waarmee we ons in de wereld kunnen manifesteren. De veronderstelling dat er vijf zijn, niet meer of niet minder. Als we open kijken of ons open manifesteren, ligt de wijsheid dichtbij. Als we gesloten zijn, is de wijsheid ver weg. Maar hoe dan ook: ook als we nog niet de volle wijsheid bezitten, kunnen we toch alvast beginnen om ons die vijf manieren eigen te maken. Dat is een prima begin. Het kan ons goed helpen om te zien dat er vijf perspectieven, vijf stijlen zijn, waarmee we contact kunnen maken.

De vijf wijsheden hebben een aantal kenmerken. Een van de kenmerken van de wijsheden in ons dagelijks bestaan is dat we op dit moment van de vijf wijsheden er meestal maar twee of drie inzetten. Wanneer we leren  ze alle vijf in te zetten,  maken we ons leven kleurrijker en vollediger. Bovendien worden we aardiger naar onszelf omdat we meer mogelijkheden tot onze beschikking hebben om onszelf beter te leren kennen. Datzelfde geldt voor anderen. Ook zij hebben de mogelijkheid zich op vijf manieren te manifesteren en ook zij zetten er meestal twee of drie in.

Daarbij komt dat we, als we de wijsheden beter kennen en herkennen bij anderen (een tweede kenmerk), we beter contact met hen kunnen maken, wanneer we zien welke wijsheden zij inzetten. Dat maakt ons ook aardiger voor anderen. Vriendelijker in de wereld staan in de omgang met onszelf en anderen is een belangrijk doel van het werken met de vijf wijsheden.

Deze studiedag, open voor iedereen, geeft een inleiding in deze vijf wijsheden. Elke wijsheid wordt apart toegelicht en er komen eenvoudige opdrachten en oefeningen om wat meer in de vijf wijsheden en de kenmerken van de vijf wijsheden thuis te raken. Daarnaast is er natuurlijk alle tijd om al je vragen over de vijf wijsheden te stellen. Voor mensen die de vijf wijsheden bijzonder interessant vinden, bestaat er de mogelijkheid van een (diepe) vervolgcursus.

De studiedag wordt gegeven door Sebo Ebbens en gecoördineerd door Liza van Dorp.

Omslag Stralend in de wereld-2De studiedag is gebaseerd op het boek van Sebo Ebbens ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven (zie de afbeelding)’. Het is niet perse nodig het boek aan te schaffen om aan de studiedag mee te doen. Het is wel handig het boek aan te schaffen als je er in je dagelijkse leven iets mee wilt. Op de studiedag kun je het boek voordelig kopen (E 15,-).
(Er is overigens nog een boek over de vijf wijsheden geschreven voor het onderwijs. De titel van dat boek is ‘Vijf x Eigen-Wijs’. Het is bedoeld voor leerlingen/studenten van 16-24 jaar. Dat boek is geschreven door Sebo Ebbens en Ron Arends).

Organisatie
De kosten voor deze dag bedragen E 35,-. Dat is inclusief koffie, thee en (korte) achtergrondinformatie. Leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,-, 65+-ers betalen E 30,-, en studenten betalen E 17,50,- per dag. De prijs is inclusief koffie en thee en materiaal. Mensen die minstens drie dagen meedoen aan open studiedagen binnen Nalandabodhi Nederland, betalen E 30,- per dag. Voor de lunch moet iedereen zelf zorgen.

Je kunt je voor deze dag opgeven bij Liza van Dorp via info@azil.nl. Deelnemersbijdragen kun je storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus in Dordrecht.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op de kosten voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.


Location
AZIL

Kaart wordt geladen...

Category(ies) No Categories