Almelo. Oriëntatiecursus: het uitdagende leven van de Boeddha (1)

Datum/Tijd
02/10/2018
7:30 pm - 10:00 pm

open boekIn Almelo worden er in het najaar van 2018 twee cursussen gegeven. Beide cursussen oriënteren de deelnemers op het boeddhisme. De eerste cursus duurt vier avonden, de tweede twee. Beide cursussen staan open voor iedereen. De eerste cursus gaat over ‘het leven van de Boeddha’, de tweede over ‘omgaan met emoties’. Hier een toelichting over de eerste avond van de eerste cursus op 2 oktober. Klik voor meer informatie over de activiteiten in Almelo op Nalandabodhi Almelo.

Cursus: het uitdagende leven van de Boeddha
De eerste oriëntatie cursus vindt plaats op de dinsdagavonden 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober en 13 november. Het onderwerp van deze cursus is: ‘het uitdagende leven van de Boeddha als voorbeeld: wat kunnen we van hem leren voor ons eigen leven en voor ons eigen spirituele pad’? De leraar van de cursus is Sebo Ebbens. De cursus wordt gecoördineerd door Anne-Marie Beelaerts. De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Het leven van de Boeddha
Het leven van de Boeddha kende veel gebeurtenissen. In diverse teksten en overleveringen worden die gebeurtenissen ingedeeld in een aantal fasen. In sommige bronnen zijn die fasen talrijk, in andere bronnen minder. Tijdens deze cursus zullen we het leven van de Boeddha onderverdelen in zes fasen en bij elk van die fasen een relatie leggen met gebeurtenissen en ervaringen in ons eigen leven. Op de eerste avond besteden we aandacht aan de eerste twee fasen. De eerste twee levensfasen van de Boeddha gaan over hoe hij opgroeide en hoe hij begon te aarzelen of hij een koningszoon wilde blijven of wilde kiezen voor een spiritueel pad. De druk op hem was daarbij behoorlijk groot.

Door aandacht aan de verschillende levensfasen te besteden, wordt het leven van de Boeddha inzichtelijker, en wordt het duidelijk waar het in het boeddhisme over gaat. De fasen staan symbool voor hoe de Boeddha in het leven heeft gestaan en hoe het boeddhisme daaruit is ontstaan. Door tegelijk de parallellen te trekken met ons eigen leven wordt het ook duidelijk hoe menselijk de ervaringen van de Boeddha waren omdat we vrijwel alle fasen direct bij onszelf kunnen herkennen.

Naast aandacht voor de belangrijkste fasen uit het leven van de Boeddha als metafoor voor ons eigen leven, is er ook aandacht voor methoden van meditatie en voor analytische meditatie. Ook is er uitgebreid ruimte om met elkaar te discussiëren, al je vragen over het leven van de Boeddha en al je vragen over het boeddhisme, te stellen.

450px-Four_Scenes_from_the_Life_of_the_Buddha_2Vanuit de cursus is er de wens om tussen de verschillende bijeenkomsten in, als het maar even mogelijk is, na te denken over de inhouden van die avond. Ook is het gewenst als de Shamatha meditatie wordt uitgeprobeerd of verfijnd. Het is niet verplicht.

De deelnemers die alle vier de avonden meedoen, kunnen een tekst kopen met een uitgebreide inhoud verwant met deze cursus. Die tekst is in het Engels, heet ‘The Life of the Buddha and his Message’, is geschreven door Dzogchen Ponlop Rinpoche en kost E 10,-.

Organisatie
De studieavonden beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur en gedurende de avond is er koffie en thee. Op dit moment is het nog niet duidelijk waar de avonden zullen plaats vinden. Dat wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De kosten voor deze vier avonden bedragen E 70,-. Studenten betalen E 35,-, 65+-ers E 60,- en leden van Nalandabodhi Nederland E 50,-.

Je kunt je voor deze studiedagen opgeven door het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus waaraan je mee wilt doen.
Als je mee wilt doen, is het handig dat je via de mail nederland@nalandabodhi.org laat weten dat je meedoet. Op dat mailadres kun je ook al je vragen over de cursussen en over Nalandabodhi kwijt.
Mensen die zich hebben opgegeven krijgen ongeveer anderhalf week van tevoren een preciezer programma opgestuurd.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.


Kaart onbeschikbaar

Category(ies)