Almelo. Aardiger en vaardiger omgaan met emoties (1)

Datum/Tijd
04/12/2018
7:30 pm - 10:00 pm

open boekEmoties spelen in ons dagelijkse leven een belangrijke rol. Soms zetten ze ons in een stroomversnelling en maken ze ons gelukkig, soms werken ze ons tegen en ervaren we gedoe, ongemak, lijden. Dan zitten de dingen tegen. Spijtig is dat onze inspanningen om te proberen onze emoties in de goede richting te sturen lang niet altijd effectief zijn. Sterker: emoties gaan soms geheel hun eigen gang, en brengen ons niet in de richting die we graag zouden willen.

Het boeddhisme heeft een drietal verschillende opvattingen over en perspectieven op emoties en ook drie opvattingen over hoe we met emoties om zouden kunnen gaan. Met meer inzicht in deze drie perspectieven, en met behulp van de ervaringen die we opdoen in de meditatie, kunnen we leren anders naar onze emoties te kijken. We worden dan aardiger en vaardiger in de omgang daarmee. We zijn dan beter in staat om met onze emoties om te gaan en begrijpen beter wat ze ons willen zeggen.

De twee open studie avonden
Op twee open studie avonden vinden plaats op resp. dinsdagavond 4 december en dinsdagavond 18 december. Ze duren van 19.30 – 22.00 uur. Op de avonden wordt er aandacht besteed aan drie perspectieven in het omgaan met emoties. Ook bijbehorende methoden en technieken krijgen daarbij uitgebreid aandacht. De twee avonden zijn studie avonden  met een lichte aandacht op meditatie. De avonden bestaan uit inleidingen, meditatie-instructie met korte meditaties, discussies, en het in praktijk brengen en oefenen met de omgangsvormen van emoties. De avonden gaan altijd over lichte emoties, het is geen therapie. Ook wordt achtergrondinformatie uitgedeeld t.b.v. verder lezen. De cursus is bedoeld voor beginnende geïnteresseerden in het boeddhisme, maar ook mensen met meer ervaring zijn van harte welkom. De avonden worden gegeven door Anne-Marie Beelaerts.

Deelnemers die beide avonden doen (en dat wordt aangeraden) kunnen een map aanschaffen met uitgebreide achtergrondinformatie. De map kost E 15,-. De achtergrondinformatie is in het Engels en geschreven door Dzogchen Ponlop Rinpoche. De titel van de map is ‘Traveling from Confusion to Original Sanity, introduction in Buddhism (INT102)’.

Data, kosten, je opgeven
De beide avonden kosten tezamen E 35,-. Als je in één jaar minstens drie dagen meedoet (twee avonden staat voor één dag), betaal je E 30,-. Daarnaast is er 15% korting voor 65+-ers (een losse dag kost dan E 30,-) en 50% korting voor studenten (een losse dag kost dan E 17,50). Leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- per dag.
Degenen die zich opgeven krijgen te horen waar de bijeenkomst plaats vindt.

Je kunt je voor deze studiedagen opgeven bij Anne-Marie Beelaerts via de mail nederland@nalandabodhi.org. Je inschrijving is definitief als je het deelnemersgeld gestort hebt op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dag of dagen. Via de genoemde mail kun je ook meer informatie krijgen.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI instelling is, zijn alle bijdragen aan de cursussen (behalve de kosten voor het schriftelijk materiaal) aftrekbaar van de belastingen.


Kaart onbeschikbaar

Category(ies) No Categories