Almelo. Het uitdagende leven van de Boeddha (2)

Datum/Tijd
30/10/2018
7:30 am - 10:00 am

open boekIn Almelo wordt er in het najaar van 2018 een oriëntatie cursus gegeven van vier avonden, open voor iedereen. Deze cursus gaat over ‘het leven van de Boeddha’ en geeft een goede eerste indruk waar het in het boeddhisme over gaat.

Van deze  cursus heeft de eerste avond plaats gevonden. Het gaat hier over  de tweede avond op 30 oktober. Wegens ziekte is een en ander twee weken verplaatst. Het is altijd mogelijk om aan een open avond als deze mee te doen. De derde avond vindt plaats 13 november. Voor de vierde avond wordt nog naar een datum gezocht.

Het uitdagende leven van de Boeddha als voorbeeld
Het onderwerp van deze  cursus is: ‘het uitdagende leven van de Boeddha als voorbeeld: wat kunnen we van hem leren voor ons eigen leven’?
De leraar van deze cursus is Sebo Ebbens met ondersteuning van Anne-Marie Beelaerts.

450px-Four_Scenes_from_the_Life_of_the_Buddha_2Het leven van de Boeddha kende veel gebeurtenissen. In diverse teksten en overleveringen worden die gebeurtenissen ingedeeld in een aantal fasen. Op de tweede avond gaan we in de op de 3e en 4e fase van zijn leven. Dat zijn de fasen dat hij zijn paleis verliet (hij was een koningszoon) en op zoek ging naar een spiritueel pad dat hem verder zou helpen. Dat lukte uiteindelijk maar bleek geen gemakkelijk pad.

Door de verschillende fasen te bespreken, wordt het leven van de Boeddha inzichtelijker, en wordt het duidelijk waar het in het boeddhisme over gaat. Door tegelijk de parallellen te trekken met ons eigen leven wordt het ook duidelijk hoe menselijk de ervaringen van de Boeddha waren omdat we vrijwel alle fasen direct bij onszelf kunnen herkennen.

Naast aandacht voor de belangrijkste fasen uit het leven van de Boeddha als metafoor voor ons eigen leven, is er ook aandacht voor verschillende vormen van meditatie en voor analytische meditatie. Ook is er uitgebreid ruimte om met elkaar te discussiëren, al je vragen over het leven van de Boeddha en al je vragen over het boeddhisme, te stellen.

Organisatie
De open avonden beginnen om 19.30 uur, duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur is er koffie. Koffie en thee worden aangeboden. De kosten voor de drie avonden die volgen zijn 52,50,-. Studenten betalen 50% van dat bedrag, 65+-ers krijgen 15% korting en leden en vrienden van Nalandabodhi Nederland ruim 25% korting.
De plaats waar de cursus in Almelo wordt gehouden wordt bekend gemaakt als je je hebt opgegeven. Het is bij iemand thuis.

Je kunt je voor deze open dagen opgeven door het deelnemersgeld te storten op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 4242 80 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de cursus waaraan je mee wilt doen.
Het is handig als je via de mail nederland@nalandabodhi.org laat weten dat je meedoet. Op dat mailadres kun je ook al je vragen over de cursussen en over Nalandabodhi kwijt. Mensen die zich hebben opgegeven krijgen ongeveer anderhalf week van tevoren een preciezer programma opgestuurd. Klik voor meer informatie over de activiteiten in Almelo op Nalandabodhi Almelo.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.


Kaart onbeschikbaar

Category(ies)