open boekDordrecht. Drie open studiedagen: een oriëntatie op een boeddhistische visie op leven en sterven

Nalandabodhi Dordrecht heeft op 21 januari, 3 maart en 21 april drie open studiedagen georganiseerd. Op deze dagen vond er een oriëntatie plaats op de  boeddhistische visie op leven en sterven. Het is niet meer mogelijk daaraan mee te doen.

De studiedagen vinden plaats op Azil. Ze beginnen om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur. Vanaf 9.30 uur en tussendoor wordt koffie en thee aangeboden. Iedereen wordt verzocht een eigen lunch mee te nemen.

De studiedagen zijn gebaseerd op het boek ‘Mind beyond Death’ van Dzogchen Ponlop Rinpoche, maar het is niet nodig het boek aan te schaffen. Voor de deelnemers zijn er namelijk samenvattingen in het Nederlands beschikbaar. Uit ‘Mind beyond Death’, van Dzogchen Ponlop (iets aangepast):

“Waarom zouden we angstig zijn over ons sterven? Als dergelijke gevoelens ontstaan, dienen we ons te realiseren dat we niet de enige mensen zijn die sterven. Iedereen zal sterven. Niemand blijft achter om door te gaan met zijn of haar leven. Wanneer we onszelf afvragen: ‘waarom ik, waarom nu?’, dan realiseren we ons niet dat niemand ons kan vertellen hoe lang we leven en wanneer we sterven. We weten het niet. Het belangrijkste is daarom om er klaar voor te zijn als het zover is. Wanneer we ons realiseren dat we zullen sterven of stervende zijn, moeten we er klaar voor zijn. We moeten onze EHBO-kit voor sterven bij ons hebben, de kit die we in dit leven hebben verkregen. En we moeten die zo effectief en zo krachtig mogelijk inzetten. Dat is het doel van het werken met boeddhistische instructies, die ook in dit boek te vinden zijn. Bovendien is het zo dat we, als we de kit beschikbaar hebben, we met die kit tegelijk de kwaliteit van ons leven kunnen vergroten”.

14954-2De theorie van leven en sterven bestaat uit vier bardos, vier overgangssituaties. Eén van die overgangssituaties vindt plaats in ons leven, drie daarvan vinden plaats tijdens en na ons sterven. De eerste en de tweede drie bardos hebben een directe relatie met elkaar. Inzicht in die relatie tussen beide en daarmee in de relatie leven en sterven brengt ons een groot aantal inzichten waarmee we ons leven kunnen verrijken. Het belangrijkste doel van de drie studiedagen is om het inzicht in die relatie tussen leven en sterven te verhelderen. Daarnaast is het een belangrijk doel om met behulp van diverse meditatie- en andere beoefeningen een begin te maken met het verkrijgen van wat vaardige middelen (de EHBO-kit. Zie boven). Ook is er tijd om ervaringen uit te wisselen, de stof te bediscussiëren, en al je vragen over het boeddhisme te stellen.

Een globale opzet van het programma
Een eerste opzet van de drie studiedagen ziet er als volgt uit:

Het eerste dagdeel
Tijdens de ochtend van de eerste studiedag (21 januari) vindt er een introductie in de vier bardo’s plaats. Met de vier bardos beschrijven de Tibetaanse boeddhisten het leven en sterven. Het begrip ‘bardo’ kan ook vertaald worden met overgangssituatie of tussenfase.

Het tweede dagdeel
Op de middag van de eerste studiedag (21 januari) is er een introductie in de eerste van de vier bardos: de natuurlijke bardo van dit leven. Het begrip ‘bardo’ kan vertaald worden met overgangssituatie of tussenfase. De natuurlijke bardo van dit leven is de overgangssituatie tussen ons leven en ons sterven.

Het derde dagdeel
Gedurende de ochtend van de tweede studiedag  (3 maart) zullen we het hebben over de bardo van meditatie. Deze bardo maakt onderdeel uit van de eerste bardo: de natuurlijke bardo van leven. We doen ook diverse meditatie beoefeningen.

Het vierde dagdeel
Op de middag van de tweede studiedag (3 maart) is er een introductie in een bardo die ook onderdeel uit maakt van de eerste bardo, de natuurlijke bardo van leven. Dat gaat om de bardo van dromen (de bardo van slaap bespreken we niet). Aan het belang van deze bardo wordt op deze middag aandacht besteed, met name het belang voor ons dagelijks leven, en voor ons sterven en wat daarna komt.

Het vijfde dagdeel
Op de ochtend van de derde studiedag (21 april) hebben we het over de pijnlijke bardo van sterven. We bespreken met elkaar hoe het proces van sterven in het werk gaat. We doen een aantal beoefeningen om helderder te krijgen waar deze bardo over gaat.

Het zesde dagdeel
Op de middag van de derde studiedag (21 april) zullen we het hebben over de bardo van dharmata (de 3e bardo). Dit is de bardo waar het bij de boeddhistische visie op leven en sterven om te doen is. We koppelen deze bardo aan de ervaringen die we op de eerdere studiedagen hebben besproken.
Tot slot spreken we kort even over de laatste bardo, de karmische bardo van worden.

Met dit programma worden gedurende de zes dagdelen drie van de vier bardos besproken. Op basis van de wensen en ervaringen van de deelnemers kan het programma aangepast worden.

Organisatie, kosten en je opgeven
De leraar van de drie studiedagen is Sebo Ebbens. De cursus wordt gecoördineerd door Liza van Dorp. Een losse dag kost E 35,-. Als je minstens drie dagen meedoet of mee hebt meegedaan aan de verschillende studiedagen in het najaar 2016, betaal je E 30,- per dag. Daarnaast is er 15% korting voor 65+-ers (een losse dag kost dan E 30,-) en 50% korting voor studenten (een losse dag kost dan E 17,50). Leden en vrienden van Nalandabodhi betalen E 25,- per dag. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Je kunt je voor deze drie studiedagen opgeven bij Liza van Dorp via de mail van Azil. Op dat mailadres kun je ook meer informatie krijgen. Je inschrijving is definitief als je het deelnemersgeld gestort hebt op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 (19.84.24.280) ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van de dag of dagen. Mensen die zich opgeven krijgen ruim een week van tevoren een mail met het programma voor die dag.

Omdat Nalandabodhi Nederland een erkende ANBI instelling is, zijn alle bijdragen aan de cursussen (behalve de kosten voor het schriftelijk materiaal) aftrekbaar van de belastingen.