Het open aanbod van Nalandabodhi Nederland

Nalandabodhi Nederland kent een open aanbod, dat 2-3 jaar aan cursussen bevat bij regelmatig meedoen, en dat bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Zie hieronder. Het genoemde aanbod staat open voor iedereen, die hierin geïnteresseerd is. Er zijn geen voorwaarden vooraf.

De vijf onderdelen zijn:

  1. Losse cursussen, losse studiedagen, losse dagen beoefening, losse lezingen;
  2. Vier oriëntatiecursussen;
  3. Het tweejarig pad van beoefening met vijf modules;
  4. Het tweejarig pad van studie;
  5. Het pad van toepassing van het boeddhisme in het dagelijks leven

Hieronder wordt een en ander toegelicht. Een schematisch overzicht van de paden genoemd onder de onderdelen 2-4, is in te zien (een pdf-file in het Engels) door op overzicht paden te klikken. Onderaan deze bladzijde wordt iets gezegd over hoe je een pad kan lopen binnen Nalandabodhi Nederland en wat daarvoor nodig is.

boeddha dag R, 20151. Losse cursussen en activiteiten
Nalandabodhi Nederland organiseert regelmatig losse cursussen en activiteiten. Ook is het mogelijk de leraren van Nalandabodhi uit te nodigen om een lezing te geven (zie hiernaast).
Zo zijn er cursussen rond het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘rebel boeddha’; zijn er cursussen rond ‘omgaan met emoties/omgaan met gedoe’ (aansluitend bij het nieuwe boek van Dzogchen Ponlop: Emotional Rescue). Zo is er een aantal avonden besteed aan wat het betekent om actief te zijn in een dharmagemeenschap (zie dharmagemeenschap). Zo zijn er zowel in Rotterdam als in Wageningen studiegroepen actief geweest rond het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘Mind beyond Death’ met als onderwerp ‘leven en sterven en de relatie tussen beide’ (deze cursus zal opnieuw plaats vinden in Dordrecht in het voorjaar van 2018). Zo zijn er groepje geweest en zijn er groepjes die DVD’s van Dzogchen Ponlop Rinpoche bekijken en bespreken. Zo wordt er soms door de week samen gemediteerd. Enzovoort. Zie voor het overzicht van open activiteiten in de komende periode het aanbod aan cursussen en activiteiten hiernaast. Klik op alle open activiteiten voor een volledig overzicht.

2. De oriëntatiecursussen.
Het is mogelijk om daarnaast (naast het aanbod onder 1.) je op het Tibetaans boeddhisme en de visie van Nalandabodhi daarop te oriënteren door mee te doen aan één of meer van de oriëntatiemodules. Deze vier modules zijn:
- Het Leven van de Boeddha en de Spirituele reis (INT 101).
- Van Verwarring naar Oorspronkelijke Gezondheid (ook wel ‘Omgaan met Emoties’ genoemd, INT 102).
- Karma, Wedergeboorte en Egoloosheid (INT 103).
- De Vier Grondslagen van Aandacht (INT 104).

De oriëntatiecursussen staan ook open voor iedereen. De cursussen nemen meestal 4-6 avonden of een weekend. Elke module bestaat uit uitgebreide achtergrondinformatie (toelichtingen, discussies) en beoefeningen. De achtergrondteksten zijn in het Engels en zijn geschreven door Dzogchen Ponlop Rinpoche. De achtergrondteksten zijn door de deelnemers aan te schaffen voor meestal E 10,-.

beoefening3. Het tweejarig pad van beoefening
Het tweejarige pad van beoefening bestaat uit vijf modules. Dat zijn:

1. De beoefening van shamatha.
Bij deze eerste module worden zes-negen methoden van shamatha aangeboden. Het doel van dit aanbod is het temmen van de geest.

2. De beoefening van de Vier Grondslagen van Aandacht.
Het doel van deze tweede module is om een begin te maken met het onderzoeken van onze geest. Om die reden wordt er in deze module veel aandacht besteed aan analytische meditatie en Vipashyana meditatie.

De beoefening van Shamatha en de Vier Grondslagen van Aandacht worden op de open donderdagavonden aangeboden. De andere modules worden aangeboden op verschillende beoefeningsdagen. Zie het overzicht aan activiteiten hiernaast of bij home.

3. De beoefening van de vijf leegtes.
De vijf leegtes worden ook uitgebreid besproken in het pad van studie. Het doel van deze derde modules is om te ontdekken dat we fundamenteel meedogend zijn als we ons openstellen voor anderen.

4. De Geest Training in Mededogen.
Deze vierde module bestaat uit de beoefening van Lojong. De beoefening van Tonglen (een beoefening om beter om te gaan met ons eigen lijden en dat van anderen) krijgt apart aandacht als onderdeel van de Lojong beoefening. Het doel van deze module is om ons mededogen verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

4. De Vier Geestdraaiers (Vier Reminders) en de Vier Onmetelijkheden.
Het doel van deze vijfde module (‘twee keer vier’ module) is respectievelijk a. de verdere ontwikkeling van onze motivatie om het boeddhistische pad te lopen richting Vajrayana (als je dat zou willen) en b. het verder ontwikkelen van ons mededogen.

Het tweejarige pad van beoefening wordt ondersteund door een goed uitgewerkte aanpak met veel achtergrondinformatie. Een deel van die achtergrondinformatie is in het Engels (alleen beschikbaar voor leden van Nalandabodhi) en een deel in het Nederlands (voor iedereen die de modules volgt).

Als mensen het tweejarig pad van beoefening van Nalandabodhi officieel willen lopen, is het nodig dat ze een specifiek aantal uren aan de verschillende modules besteden. Als ze zich alleen willen oriënteren op de beoefening, is dat niet nodig. Het is dan mogelijk om alleen die modules van het pad van beoefening te doen waarin ze geïnteresseerd zijn. Andere modules kunnen ze dan overslaan. Als ze later het pad alsnog binnen Nalandabodhi willen vervolgen, is het nodig die modules alsnog te doen.

open boek4. Het tweejarig pad van studie
Het tweejarig pad van studie bestaat uit het bestuderen van het Hinayana boeddhisme in het eerste jaar, en het bestuderen van het Mahayana boeddhisme in het tweede jaar. De teksten zijn in het Engels, de inleidingen, discussies en dergelijke in het Nederlands. Klik voor meer informatie over het pad van studie en de onderwerpen op het tweejarig pad van studie.

5. Het pad van toepassing van het boeddhisme in het dagelijks leven
Het (nu nog) eenjarig pad van ‘mindful activity’ gaat over het toepassen van de inzichten uit het boeddhisme in ons dagelijks leven. Onderwerpen uit het pad van ‘mindful activity/toegepast boeddhisme’ zijn o.a. met aandacht dingen doen voor anderen, omgaan met onzekerheid, voeden van vriendelijkheid in de wereld, luisteren vanuit een open hart naar mensen om je heen, omgaan met overgangen in ons dagelijks leven, enz. Op dit moment wordt dit pad alleen aan leden aangeboden, maar in de open studiedagen en bij het pad van beoefening (zie 2) zijn onderdelen van dit pad voortdurend terug te vinden.
Een groot aantal boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten te vinden op de website van http://toegepast-boeddhisme.nl. Deze website wordt onderhouden en  ontwikkeld door Nalandabodhi.

Wat kan je met bovenstaand aanbod?
Het is mogelijk om op drie verschillende manieren naar dit open aanbod te kijken.

  1. Ons aanbod is allereerst te zien als een kennismaking met Nalandabodhi Nederland. Mocht het je bevallen om daaraan mee te doen, dan zou Nalandabodhi wellicht een organisatie kunnen zijn waarin jij je boeddhistische pad kunt lopen.
  2. Ons aanbod te daarnaast te zien als een algemene inleiding in het Tibetaans boeddhisme. Als je een paar of meerdere onderdelen van dit aanbod hebt doorlopen, en je wilt niet verder binnen Nalandabodhi, dan ben je in elk geval iets te weten gekomen over wat het Tibetaans boeddhisme inhoudt.
  3. Ons aanbod kan daarnaast functioneren als een aanbod waar je zo nu en dan aan meedoet, als het interessant genoeg voor je is. Je verschijnt dan op cursussen of studiedagen als de onderwerpen je aanspreken. Op die manier blijf je een beetje op de hoogte van voor jou aardige Tibetaans boeddhistische onderwerpen.

Wat te doen als je bovenstaand programma hebt doorlopen?
Er is een viertal mogelijkheden:

1. Wanneer je de verschillende onderdelen, in het bijzonder de tweejarige paden van studie en beoefening hebt afgerond, kun je binnen Nalandabodhi alleen verder als je je aan Nalandabodhi verbindt door lid te worden. Als je eerder lid wilt worden, kan dat natuurlijk altijd  (zie lid of vriend worden van Nalandabodhi). Een lidmaatschap heeft een aantal voordelen. Zo krijg je een meditatie instructeur die je helpt op je pad. Zo zijn er aparte ledencursussen. Zo zijn er voor die leden die het tweejarig pad van studie hebben afgerond, vervolgcursussen wat betreft studie. Of je aan dergelijke cursussen mee wilt doen, beslis je zelf.

2. Mocht je verder willen richting Vajrayana, dan leidt het vervolgpad je naar de verschillende voorbereidende beoefeningen (Ngondro) en daarna naar de beoefeningen in het Vajrayana. Om het pad naar Vajrayana te lopen is het noodzakelijk om naast lid van Nalandabodhi, ook student te worden van Dzogchen Ponlop Rinpoche.

Als je de keuze gemaakt hebt om het vervolgpad richting Vajrayana te gaan, is het mogelijk om naast je beoefeningen een studiecursus te doen die je inleidt in het Vajrayana als vervolg op het tweejarig pad van studie. Die cursus bestaat uit vier modules.

3. Als je geïnteresseerd bent in studie, is het mogelijk de opleiding te doen van Nitartha Instituut. Deze opleiding is ook opgericht door Dzogchen Ponlop Rinpoche, maar staat volledig los van Nalandabodhi. Nitartha Instituut biedt een diep traditioneel pad aan van vooral studie en reflectie. De modules staan open voor iedereen. Je kunt die modules via internet bestuderen, maar je kunt ze ook doen onder leiding van een leraar in de VS of waar ze ook worden aangeboden (ze worden nog niet in Nederland aangeboden). Het is mogelijk die opleiding te doen zonder verbinding met Nalandabodhi.

4. Uiteindelijk bestaat er de mogelijkheid om je boeddhistische reis voort te zetten in een andere boeddhistische traditie dan Nalandabodhi. We zijn bereid je te ondersteunen bij het maken van een voor jou goede keuze, mede afhankelijk van je wensen.