Het open aanbod van Nalandabodhi Nederland

Nalandabodhi Nederland kent een open aanbod, dat bij regelmatig meedoen 2-4 jaar aan cursussen bevat, en dat bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Hieronder worden de vijf onderdelen toegelicht. Vrijwel alle hieronder genoemde activiteiten staan open voor iedereen.

De vijf onderdelen zijn:

 1. Losse cursussen, losse studiedagen, losse dagen beoefening, losse lezingen;
 2. Vier oriëntatiecursussen;
 3. Het tweejarige pad van beoefening met 5 modules;
 4. Het tweejarige pad van studie met 8 modules;
 5. Het pad van toepassing van het boeddhisme in het dagelijks leven.

Een schematisch overzicht van de paden genoemd onder de onderdelen 2-4, is in te zien (een pdf-file in het Engels) door op overzicht paden te klikken. Onderaan deze bladzijde kun je vinden hoe je met dit aanbod om zou kunnen gaan. Ook is er onderaan de bladzijde aandacht voor wat je mogelijkheden zijn als je je pad binnen Nalandabodhi wilt vervolgen.

1. Losse cursussen en activiteiten
Emotional Rescue
Nalandabodhi Nederland organiseert regelmatig losse cursussen en activiteiten. Ook is het mogelijk de leraren van Nalandabodhi uit te nodigen om een lezing te geven. Voorbeelden van cursussen (actuele of die al zijn geweest):

 • Vrijwel elke donderdagavond wordt er samen gemediteerd, gestudeerd en/of nagedacht over de consequenties va het boeddhisme in ons dagelijks leven.
 • Cursussen rond het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘rebel boeddha’;
 • Cursussen over ‘omgaan met emoties/omgaan met gedoe’ (aansluitend bij het boek van Dzogchen Ponlop: Emotional Rescue. Zie hiernaast);
 • Er is een aantal avonden besteed aan wat het betekent om actief te zijn in een dharmagemeenschap (zie dharmagemeenschap);
 • In diverse studiegroepen zijn er cursussen geweest rond het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche ‘Mind beyond Death’ met als onderwerp ‘leven en sterven en de relatie tussen beide’;
 • Er zijn groepjes die DVD’s van Dzogchen Ponlop Rinpoche samen bekijken en bespreken;
 • Enzovoorts.

Er zijn veel activiteiten gaande. Een en ander hangt ook af van initiatieven die mensen nemen.
Zie voor het overzicht van open activiteiten in de komende periode het aanbod aan cursussen en activiteiten hiernaast. Zie alle open activiteiten voor een volledig overzicht.

2. De oriëntatiecursussen.
Het is mogelijk om (naast het aanbod onder 1.) je op het Tibetaans boeddhisme en de visie van Nalandabodhi te oriënteren door mee te doen aan één of meer van de vier oriëntatiemodules. Deze vier modules zijn:

 • Het Leven van de Boeddha en de Spirituele reis (INT 101);
 • Van Verwarring naar Oorspronkelijke Gezondheid (ook wel ‘Omgaan met Emoties’ genoemd, INT 102);
 • Karma, Wedergeboorte en Egoloosheid (INT 103);
 • De Vier Grondslagen van Aandacht (INT 104).

De oriëntatiecursussen staan open voor iedereen. De cursussen nemen meestal 4-6 avonden of een weekend. Elke module bestaat uit uitgebreide achtergrondinformatie in het Nederlands (toelichtingen, discussies) en diverse beoefeningen. De achtergrondteksten zijn in het Engels en zijn geschreven door Dzogchen Ponlop Rinpoche. De achtergrondteksten zijn door de deelnemers aan te schaffen voor E 10,- –  E 15,-. Deze cursussen worden regelmatig aangeboden.

3. Het twee-jarige pad van beoefening
beoefeningHet tweejarige pad van beoefening bestaat uit vijf modules. Twee van de modules betreffen het Hinayana, drie modules betreffen het Mahayana. Klik voor meer informatie op het tweejarige pad van beoefening.
Van het tweejarige pad van beoefening zijn er twee versies. Er is een wat  eenvoudiger versie in het Nederlands en een aanzienlijk uitgebreidere versie in het Engels. De eerste versie is voor iedereen die het pad van beoefening wil doen, de tweede versie is alleen beschikbaar voor leden van Nalandabodhi. De teksten van de tweede versie zijn vooral van Dzogchen Ponlop Rinpoche en Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche.
De belangrijkste onderdelen van het tweejarige pad van beoefening worden elke twee jaar aangeboden.

4. Het twee-jarige pad van studie
open boekHet tweejarige pad van studie bestaat uit het bestuderen van het Hinayana boeddhisme in het eerste jaar, en het bestuderen van het Mahayana boeddhisme in het tweede jaar. De teksten zijn in het Engels; de inleidingen, discussies en dergelijke in het Nederlands. Klik voor meer informatie over het pad van studie en de onderwerpen op het tweejarig pad van studie. Het tweejarige pad van studie wordt ook elke twee jaar aangeboden.

5. Het pad van toepassing van het boeddhisme in het dagelijks leven
runaway-grafiti
Het (nu nog) eenjarige pad van ‘mindful activity’ of ‘toegepast boeddhisme’ gaat over het toepassen van de inzichten uit het boeddhisme in ons dagelijks leven. Onderwerpen uit het pad van ‘mindful activity/toegepast boeddhisme’ zijn o.a. met aandacht dingen doen voor anderen, omgaan met onzekerheid, voeden van vriendelijkheid in de wereld, luisteren vanuit een open hart naar mensen om je heen, omgaan met overgangen in ons dagelijks leven, enz. Op dit moment wordt dit pad alleen aan leden aangeboden, maar in de open studiedagen en bij het pad van beoefening (zie 2) zijn onderdelen van dit pad voortdurend terug te vinden.
Een groot aantal boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten zijn te vinden op de website van http://toegepast-boeddhisme.nl. Deze website is ontwikkeld door Nalandabodhi Nederland en wordt door hen bijgehouden. Het plan is om de belangrijkste werkwijzen, die op deze website genoemd worden, ook op open studiedagen aan te bieden.

Wat kan je met bovenstaand aanbod?
Het is mogelijk om op verschillende manieren naar dit open aanbod te kijken.

 1. Ons aanbod is allereerst te zien als een kennismaking met Nalandabodhi Nederland. Mocht dit aanbod je bevallen, dan zou Nalandabodhi wellicht een organisatie kunnen zijn waarin jij je boeddhistische pad zou willen lopen.
 2. Ons aanbod is daarnaast te zien als een algemene inleiding in het Tibetaans boeddhisme. Als je een aantal of meerdere onderdelen van dit aanbod hebt doorlopen, en je wilt niet verder binnen Nalandabodhi, dan ben je in elk geval iets te weten gekomen over wat het Tibetaans boeddhisme inhoudt.
 3. Ons aanbod kan daarnaast functioneren als een aanbod waar je zo nu en dan aan meedoet, als het interessant genoeg voor je is. Je verschijnt dan op cursussen of studiedagen als de onderwerpen je aanspreken. Op die manier blijf je een beetje op de hoogte van Tibetaans boeddhistische onderwerpen die jou interesseren.

Wat te doen als je bovenstaand programma hebt doorlopen?
Er is een viertal mogelijkheden:

 1. Wanneer je de verschillende onderdelen, in het bijzonder de tweejarige paden van studie en beoefening hebt afgerond, kun je binnen Nalandabodhi alleen verder als je je aan Nalandabodhi verbindt. Dat betekent dat je lid moet worden. Maar als je die paden gelopen hebt, weet je ook waar je voor kiest.
  Als je eerder lid wilt worden, kan dat natuurlijk altijd (zie lid of vriend worden van Nalandabodhi). Een lidmaatschap heeft een aantal voordelen. Zo krijg je een meditatie instructeur die je helpt op je pad. Zo zijn er aparte ledencursussen. Zo zijn er voor die leden die het tweejarig pad van studie hebben afgerond, vervolgcursussen wat betreft studie. Of je aan dergelijke cursussen mee wilt doen, beslis je zelf.
 2. Mocht je verder willen richting Vajrayana, dan leidt het vervolgpad je naar de verschillende voorbereidende beoefeningen (Ngondro) en daarna naar de beoefeningen in het Vajrayana. Om het pad naar Vajrayana te lopen is het noodzakelijk om naast lid van Nalandabodhi, ook student te worden van Dzogchen Ponlop Rinpoche.
  Als je de keuze gemaakt hebt om het vervolgpad richting Vajrayana te gaan, is het mogelijk om naast je beoefeningen een studiecursus te doen die je inleidt in het Vajrayana als vervolg op het tweejarig pad van studie. Die cursus bestaat uit vier modules.
 3. Als je geïnteresseerd bent in studie, is het mogelijk de opleiding te doen van Nitartha Instituut. Deze opleiding is ook opgericht door Dzogchen Ponlop Rinpoche, maar staat volledig los van Nalandabodhi. Nitartha Instituut biedt een diep traditioneel pad aan van studie en reflectie en sinds binnenkort ook beoefening. De modules staan open voor iedereen. Je kunt die modules via een internet-opleiding doen, maar je kunt ze ook doen onder leiding van een leraar in de VS of waar ze ook worden aangeboden (ze worden nog niet in Nederland aangeboden). Het is mogelijk die opleiding te doen zonder welke vorm van verbinding met Nalandabodhi dan ook.
 4. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om je boeddhistische reis voort te zetten in een andere boeddhistische traditie dan Nalandabodhi. We zijn zonder meer bereid om jou  bij het maken van een voor jou goede keuze te ondersteunen. Die keuze wordt natuurlijk volledig door jou bepaald.