Activiteiten van Nalandabodhi

Klik hier voor een overzicht van alle open activiteiten van Nalandabodhi Nederland,  open voor iedereen.

Klik hier voor het overzicht van dezelfde activiteiten maar nu op de jaarkalender.

Klik hier voor een overzicht van de open activiteiten van Nalandabodhi Rotterdam.

Klik hier voor een overzicht van de open activiteiten van Nalandabodhi Wageningen.

Klik hier voor een overzicht van de open activiteiten van Nalandabodhi Almelo.

Toelichting:
Nalandabodhi Nederland biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten aan om je te introduceren in het (Tibetaans) boeddhisme. Wanneer je naar een Nalandabodhi activiteit komt, kom je terecht in een vriendelijke en uitnodigende omgeving. Als je een losse dag, avond of cursus volgt, zul je ontdekken dat de aangeboden inhouden dicht bij de oorspronkelijke leringen van de Kagyü en Nyingma tradities in het Tibetaans boeddhisme ligt. Tegelijkertijd zul je ontdekken dat de inhoud op een eigentijdse, informele en toegankelijke manier wordt aangeboden, een manier die past bij de 21e eeuw. Je kunt met wat je geleerd hebt iets in je dagelijkse leven.

Er is een variëteit aan cursussen beschikbaar: er zijn korte cursussen van een middag of een avond; er zijn cursussen van een paar dagen; er zijn cursussen van twee jaar; enzovoort. Ook zijn er cursussen waar de klemtoon ligt op beoefening (meditatie), terwijl andere cursussen de klemtoon leggen op studie, of op toepassing van het boeddhisme in je dagelijks leven (zie daarvoor ook de website toegepast boeddhisme van Nalandabodhi Nederland). Ook worden  combinaties aangeboden. Klik voor een uitgebreid overzicht over de verschillende cursussen op het aanbod algemeen.

Met ingang van 1 juni 2019 komt er een nieuwe website over ‘goed leven en sterven’. Deze website wordt gebaseerd op het boek van Sebo Ebbens: Op de Golven van Geboorte en Dood. Dat boek komt half juni 2019 uit. Klik op goedlevenensterven voor een eerste indruk over de website.

Zie voor een overzicht van de activiteiten, die binnenkort plaats vinden en die voor iedereen toegankelijk zijn, bij ‘cursussen en activiteiten’ hier rechts op de bladzijde.