Activiteiten van Nalandabodhi

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi Nederland, die open staan voor iedereen.

Klik hier voor het overzicht van dezelfde activiteiten maar nu op de jaarkalender.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi Rotterdam.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi Wageningen.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi Dordrecht. 

Toelichting:
Nalandabodhi Nederland biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten aan om je samen met anderen te oriënteren op het (Tibetaans) boeddhisme. Wanneer je naar een Nalandabodhi activiteit komt, kom je terecht in een vriendelijke en uitnodigende omgeving, waar iedereen welkom is. Als je een losse dag, avond of cursus volgt, zul je ontdekken dat de aangeboden inhouden dicht bij de oorspronkelijke leringen van de Kagyü en Nyingma tradities in het Tibetaans boeddhisme ligt. Tegelijkertijd zul je ontdekken dat de inhoud op een eigentijdse, informele en toegankelijke manier wordt aangeboden, die past bij de 21e eeuw. Je kunt iets met wat je geleerd hebt in je dagelijkse leven.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, er is een variëteit aan cursussen beschikbaar: er zijn korte cursussen van een middag of een avond; er zijn cursussen van een paar dagen; er zijn cursussen van twee jaar; enzovoort. Ook zijn er cursussen waar de klemtoon vooral ligt op beoefening (meditatie), of op studie, of op toepassing van het boeddhisme in je dagelijks leven, of op een combinatie van deze drie. Klik voor een uitgebreid overzicht over de cursussen op het aanbod algemeen.

Zie voor een overzicht van de activiteiten, die binnenkort plaats vinden en die voor iedereen toegankelijk zijn, bij ‘cursussen en activiteiten’ hier rechts op de bladzijde.